AktuelltRapporterFritextsökOmVillkor
2021-05-05
Logga in

Klimatfakta.info


2021-01-28

Kostnaderna för väderkatastrofer har inte ökat på 30 år

Kostnaden för väderkatastrofer har inte ökat under 1990-2020. Tvärtom har de minskat något. Det skriver Björn Lomborg och hänvisar till

I den första rapporten anges att kostnaderna för väderkatastrofer har sedan 1990 ökat med 180% och att katastrofer utan väderrelation har ökat med 74% i 2017 års penningvärde. Det innebär att kostnaderna för dessa händelser har minskat som andel av bruttonationalprodukten.

Den andra rapporten är omfattande. Här en översättning av inledningen i abstrakt:

"Klimatförändringarna är verkliga och dess effekter är mestadels negativa, men vanliga skildringar av förödelse är ogrundade. Scenarier enligt FN: s klimatpanel (IPCC) visar att mänsklig välfärd sannolikt kommer att öka till 450% av dagens välfärd under 2000-talet. Klimatskador kommer att minska denna välfärdsökning till 434%.

Argument för förödelse hävdar vanligtvis att extremt väder (som torka, översvämningar, bränder och orkaner) redan försämras på grund av klimatförändringar. Detta är oftast vilseledande och inkonsekvent med IPCC-litteraturen. Till exempel finner IPCC ingen trend för global orkanfrekvens och har lågt tilltro till påståenden om att orsaken är mänsklig aktivitet. USA inte har haft ökning av antalet landande orkaner sedan 1900. Globala dödsrisker från extrema väder har minskat 99% över 100 år och globala kostnader har minskat med 26% under de senaste 28 åren.

Påståenden om förödelse ignorerar vanligtvis anpassning, vilket minskar sårbarheten dramatiskt. Medan klimatforskning tyder på att färre men starkare framtida orkaner kommer att öka skadorna, kommer denna effekt att motverkas av rikare och mer motståndskraftiga samhällen. Orkanernas globala kostnad kommer sannolikt att minska från 0,04% av BNP idag till 0,02% år 2100.minskat med 26% under de senaste 28 åren."

BILD https://twitter.com/BjornLomborg/status/1347173179802984448

Rapporten har följande innehåll:

Abstract

1. Baseline for welfare, inequality, and energy, 1800–2100

1.1. GDP is a good measure for welfare

1.2. Baseline welfare for the future

1.3. Future welfare distributed more equally

1.4. Baseline energy use

1.5. Summary: much higher welfare, energy access, and less inequality

2. Global warming?s specific impact on current and future welfare

2.1. Expanding bull?s-eye: bigger catastrophes even without climate

2.2. Adaptation: less damage from future catastrophes of coastal flooding

2.3. Drought

2.4. Flooding

2.5. Wildfire

2.6. Hurricanes

2.7. Becoming more resilient: wealth and human ingenuity

2.8. Becoming more resilient: fewer deaths

2.9. Becoming more resilient: impact costs

3. Global warming?s total impact on current and future welfare

3.1. The climate damage functions from integrated assessment

3.2. Agreement across integrated assessment models

3.3. Catastrophes, biodiversity, ocean acidification missing from the GDP costs?

3.4. Unrealistic alternative loss models

3.5. Global warming is a real cost, but welfare will still be much higher in 2100

4. Climate cost-benefit: the case of the Paris agreement

4.1. Costs of the Paris agreement

4.2. Benefits of the Paris agreement

4.3. Cost-benefit of Paris

5. Cost-benefit analysis for climate policy

5.1. The most effective climate policy with perfect implementation

5.2. The most effective climate policy with imperfect implementation

6. Climate policy?s place in making a better world

6.1. Priorities of environmental concerns

6.2. The world?s many priorities according to the UN sustainable development goals

6.3. Summary: climate compared to other important issues

7. Conclusion

7.1. Baseline welfare keeps increasing

7.2. Climate impacts real but often vastly exaggerated

7.3. Costs and benefits: Paris agreement

7.4. Costs and benefits: optimal climate policy

7.5. Climate policy in a world of many challenges

7.6. The most important future choices

References

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com