Klimatfakta.info

2023-08-09

Mallen Baker

Innehåll: Om IPCCs rapport AR6 | Källor
Sedan 2019 har Mallen Baker främst producerat innehåll för YouTube om klimatet, andra aktuella frågor och vetenskapliga ämnen

Mallen Baker (född 23 maj 1963) är en engelsk kommentator om företagens sociala ansvar och en före detta politiker.

Baserad i Sheffield arbetade Baker som frilansskribent och blev aktiv i Green Party of England and Wales. Han fungerade som medordförande för partiet 1990-1991, och även som talare för partiet. Han var med och skrev partiets dokument Den gröna budgeten, publicerad 1991.

Vid riksdagsvalet 1992 stod Baker i Sheffield Hallam. Han tog mindre än 1% av rösterna och valdes inte. Under denna period blev han den ledande motståndaren till Green 2000-kampanjen för att ändra partikonstitutionen. I augusti välkomnade han huvudtalaren Sara Parkins avgång, ledaren för Green 2000-förslag. Efter detta valdes Baker till huvudtalare, som tjänstgjorde i ett år.

Strax efter att ha avslutat sin mandatperiod som huvudtalare avgick Baker från miljöpartiet och gick med i Liberaldemokraterna. Han blev redaktör för Challenge, tidskriften för gruppen Green Liberal Democrats.

Han drog sig tillbaka från partipolitiken, lämnade Liberal Democrats 2002 och ägnade därefter sin tid åt att kampanja för företagens sociala ansvar, ledde Business in the Community-välgörenhet och därefter sin egen Daisywheel Interactive-byrå, samtidigt som han skrev för Ethical Corporation.

Sedan 2019 har han främst producerat innehåll för YouTube om aktuella frågor och vetenskapliga ämnen. [1]

Om IPCCs rapport AR6

Publ 2023-08-09

Han har ögnat IPCCs senaste rapport på Youtube och tagit fram fyra punkter:

  • Not much has changed.
  • New scenarios for the future. RPC 2.6, 4.5, 6.0 och 8,.5. ersätts av fem SSP 1-5. (7:18)
  • Tipping points (11:02)
  • Extreme weather events attribution (13:54)

Ett "scenario" är fastställda förutsättningar, t.ex. av utsläpp av koldioxid, för beräkningar av framtida värme. RPC 8,5 är ett hel orealistisk scenario med fördubblade utsläpp jämfört med idag men var det var ändå detta IPCC ofta refererade till. Överdrifter ger mer uppmärksamhet

På samma sätt ger SSP4 och SSP5 osannolika förutsättningar t.ex. utan några begränsningar i användning av fossilt bränsle. IPCC vill trots det inte utpeka några av SSP-erna som mer sannolikt. I den nya rapporten är det scenarierna RPC 8.5 och SSP5 som nämns oftast, hela 41% gånger, av alla scenarier. Det kommer att underlätta för dem som vill slå upp dramatiska framtider som samtidigt ger en helt falsk uppfattning om rapportens innehåll.

Rapporten tar upp ämnet hur man med stor säkerhet ska kunna bevisa att en extrem väderhändelse beror på klimatförändringar orsakade av människan. I några fall anser IPCC att det är möjligt. Det gäller värmeböljor, två typer av torka och kraftigt regn (dock inte översvämningar) som blivit vanligare och eller intensivare. Övriga extrema händelser som t.ex. orkaner, har inte blivit vanligare.

Källor

Publ 2023-08-09

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Ar6
Mallen Baker (2023-08-09)
Roger A. Pielke Jr. (2023-04-16)
Atmosfären - historiskt (2022-12-16)
IPCC AR6 WG2 (2022-03-08)
Solens instrålning till jorden (2021-12-08)
IPCC: Översvämning (2021-08-18)

Extremt väder
Mallen Baker (2023-08-09)

IPCC
Översvämning (2024-03-22)
Koldioxidlagring - CCS (2023-11-30)
Judith Curry: Det finns ingen klimatkris (2023-10-04)
Ny ordförande för IPCC (2023-08-19)
Mallen Baker (2023-08-09)
Klimatkänslighet (2023-07-08)
Climate realism (2023-05-21)
UNEP (2023-05-19)
Judith Curry (2023-03-27)
Klimatkänslighet (2023-01-17)
Klimatkänslighet (2023-01-17)
Biologisk mångfald (2022-12-20)
IPCC AR6 (2022-10-21)
IPCC AR5 (2022-08-28)
Modeller, prognoser, scenarier och RCP (2022-06-16)
Vetenskap och klimatet (2022-05-24)
IPCC AR6 WG2 (2022-03-08)
Global temperatur 1750-1900 (2021-11-20)
COP 26 Glasgow (2021-11-13)
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (2008-06-16)

Klimatprognoser
Mallen Baker (2023-08-09)

Mallen Baker
Mallen Baker (2023-08-09)

Personer
Christian Sandström (2024-03-15)
Torbjörn Eriksson (2023-11-13)
Mallen Baker (2023-08-09)
Jan Ericson (2023-07-08)
Johan Rockström (2023-05-29)
Roger A. Pielke Jr. (2023-04-16)
Steve Koonin (2023-03-29)
Judith Curry (2023-03-27)
Elsa Widding (2023-01-30)
Ross McKitrick (2023-01-29)
Jim Hansen (2023-01-17)
Roy Spencer (2023-01-13)
Bengt Kriström (2022-12-30)
Richard S. Lindzen (2022-12-02)
Willian Happer (2022-11-24)
Richard S.J. Tol (2022-10-24)
Maths Nilsson (2022-09-01)
Lennart Bengtsson (2022-07-10)
Henrik Svensmark (2022-06-21)
Tege Tornvall (2021-12-01)
John Hassler (2021-11-10)
John Christy (2021-09-01)
Ole Humlum (2021-08-16)

Scenarier. RCP
Mallen Baker (2023-08-09)

Fotnoter

1) Mallen Baker, Wikipedia

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com