Nyheter

Fritextsök

Index

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

_ Klimatfakta.info

2021-11-01

IPCC AR6

Innehåll: Sannolikhet | Temperaturens utveckling | Extremväder | Kritik | Summary for Policymakers(SPM) | Källor

IPCC har kommit ut med en ny rapport om klimatet kallas AR6. Det är en mastig rapport på 3.949 sidor. Det är imponerande att många anser sig ha kunnat kommentera innehållet redan efter några timmar.

Rapporten består av avdelningarna Summary for Policymakers (42 sidor), Technical Summary (150 sidor) och sedan 12 kapitel (3757 sidor).

Summary for Policymakers är enligt erfarenhet mindre intressant då man tidigare dragit alltför långgående slutsatser. Det är tråkigt för många läser nog bara denna delen. Det är bättre att gå direkt på kapitlen nedan.

Chapter 1: Framing, context, and methods. 215 s
Chapter 2: Changing state of the climate system
Chapter 3: Human influence on the climate system
Chapter 4: Future global climate: scenario-based projections and near-term information
Chapter 5: Global Carbon and other Biogeochemical Cycles and Feedbacks
Chapter 6: Short-lived climate forcers
Chapter 7: The Earth's energy budget, climate feedbacks, and climate sensitivity
Chapter 8: Water cycle changes
Chapter 9: Ocean, cryosphere and sea level change
Chapter 10: Linking global to regional climate change
Chapter 11: Weather and climate extreme events in a changing climate
Chapter 12: Climate change information for regional impact and for risk assessment 227 s

Märkligt nog så är många sidor markerade med texten "Do Not Cite, Quote or Distribute". Vill de undertrycka debatt?

IPCC publicerade ett pressmeddelande den 9 augusti 2021.

 Sannolikhet

IPCC anger procenttal för sannolikheten för sina olika bedömningar. Det kan ge intrycket att bedömningen stöds av en statistisk analys. I verkligheten är det dock en liten grupp inom IPCC som gör subjektiva bedömningar.

IPCC förklarar i AR5 SPM (2013) hur de kommer fram till sina procenttal.

1. In this Summary for Policymakers, the following summary terms are used to describe the available evidence: limited, medium, or robust; and for the degree of agreement: low, medium, or high. A level of confidence is expressed using five qualifiers: very low, low, medium, high, and very high, and typeset in italics, e.g., medium confidence. For a given evidence and agreement statement, different confidence levels can be assigned, but increasing levels of evidence and degrees of agreement are correlated with increasing confidence (see Chapter 1 and Box TS.1 for more details).

2. In this Summary for Policymakers, the following terms have been used to indicate the assessed likelihood of an outcome or a result: virtually certain 99-100% probability, very likely 90-100%, likely 66-100%, about as likely as not 33-66%, unlikely 0-33%, very unlikely 0-10%, exceptionally unlikely 0-1%. Additional terms (extremely likely: 95-100%, more likely than not >50-100%, and extremely unlikely 0-5%) may also be used when appropriate. Assessed likelihood is typeset in italics, e.g., very likely (see Chapter 1 and Box TS.1 for more details). [1]

 Temperaturens utveckling

title AR6 Global temperatur 1850-2020 Källa Carbon Brief

I AR6 skriver man: "Observed changes in the atmosphere, oceans, cryosphere and biosphere provide unequivocal evidence of a world that has warmed. Over the past several decades, key indicators of the climate system are increasingly at levels unseen in centuries to millennia, and are changing at rates unprecedented in at least the last 2,000 years."

("Observerade förändringar i atmosfären, haven, kryosfären och biosfären ger otvetydiga bevis på en värld som har blivit varmare. Under de senaste decennierna visar tecken på att klimatsystemet ökat till nivåer som inte har setts i århundraden till årtusenden och förändras i takt som aldrig noterat under åtminstone de senaste 2000 åren. ")

Enligt rapporten har den globala medeltemparturen på ytan ökat med 1.09 grader mellan den förindustriell perioden 1850-1900 och det senaste decenniet 2011-20. Det är "more likely than not" (=troligt?) den varmaste perioden på 125,000 år.[2]

 Extremväder

Order extrem används 4775 gånger på 3949 sidor i AR6, så det är svårt att ställa samman IPCCs slutsatser.

 Kritik

Det börjar redan komma kritik från bloggar med vetenskapliga kommentarer. Här är några länkar

Listan byggs på allteftersom

 Summary for Policymakers(SPM)

Innehållet i Summary for Policymakers fastställdes vid ett 11 dagar långt möte i Geneve med början 2021-07-21. Ca 200 länder deltog. Förhandlingarna om Summary for Policymakers är i stort sätt hemliga. Läckor påstår att flera länder, bland andra Saudiarabien och Kina, tonat ner språket i IPCC:s sammanfattningar för beslutsfattare. [3]

 Källor

Fotnoter

Etiketter med länkar

Sannolikhet
Inga länkar
IPCC
Biologisk mångfald (Artikel)
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (Nyhet)
Koldioxidlagring - CSS (Artikel)
Klimatprognoser, -scenarior och RCP-er (Artikel)
Utkast till kommande IPCC-rapport (Nyhet)
Mallen Baker om IPCC AR6 (Artikel)
COP 26 FNs klimatkonferens 2021 (Artikel)
UNEP (Artikel)
Global temperatur 1750-1900
AR5
Inga länkar
KVA
Inga länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com