Klimatfakta.info

2021-07-25

Dyrt att minska utsläpp med 0,004 grader

Innehåll:

Bjorn Lomborg: "EU vill rädda världen genom att minska utsläppen med 55% till 2030. Det kommer att kosta en förmögenhet, 1.4 trillion euro (1 400 000 000 000 000 000 euros) att minska temperaturen med 0,004°C."

Bjorn Lomborg Newsletter (2021-07-21)

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Bjorn Lomborg
Bjorn Lomborg (2022-11-04)
Bjorn Lomborg: Inget skäl för klimatångest (2021-08-24)
Dyrt att minska utsläpp med 0,004 grader (2021-07-25)

Kostnad
Dyrt att minska utsläpp med 0,004 grader (2021-07-25)

Utsläpp
Dyrt att minska utsläpp med 0,004 grader (2021-07-25)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se