Klimatfakta.info

2022-08-28

IPCC AR5

Innehåll: AR5 2014 | Jämförelse med AR4 2007 | Källor
Osäkerheten ökar i AR5 från 2014 jämfört med AR4 från 2007

AR5 2014

2014 presenterade IPCC sin femte rapport. Rapporten sa bland annat att "Uppvärmningen av klimatsystemet är otvetydig, och sedan 1950-talet har många av de observerade förändringarna saknat motstycke under decennier till årtusenden".

Det är extremt troligt (95-100% sannolikhet) att mänskligt inflytande var den dominerande orsaken till den globala uppvärmningen mellan 1951 och 2010. Rapporten varnade för att ökande omfattningar av den globala uppvärmningen ökar sannolikheten för allvarliga, genomgripande och irreversibla effekter.[1]

Jämförelse med AR4 2007

Publ 2022-08-28

Judith Curry[2] har jämfört AR4, som kom 2007 med AR5 från förra året och visar att IPCC är betydligt osäkrare i AR5 än i AR4.

I SPM 2007 (AR4) skriver IPCC: "Most of the observed increase in global average temperatures since the mid-20th century is very likely (>90% confidence) due to the observed increase in anthropogenic greenhouse gases."

I SPM 2013 (AR5) skriver IPCC: "It is extremely likely (>95% confidence) that human influence has been the dominant cause of the observed warming since the mid-20th century ."

1. Den globala temperaturen

AR4: For the next two decades, a warming of about 0,2°C per decade is projected for a range of SRES emission scenarios. (AR4 SPM)

Tidigare sa IPCC att värmen skulle öka med 0.2°C/decennium. Nu konstaterar IPCC att värmeökningen stannat av.

AR5: The rate of warming over the past 15 years (1998-2012) is 0.05 [-0.05 to +0.15] °C per decade)which is smaller than the rate calculated since 1951 (1951-2012) of 0.12 [0.08 to 0.14] °C per decade.

Då scenariorna uppenbart inte kan förutsäga utvecklingen av temperaturen har IPCC gjort "expert judgment": However, the implied rates of warming over the period from 1986-2005 to 2016-2035 are lower as a result of the hiatus: 0.10°C-0.23°C per decade, suggesting the AR4 assessment was near the upper end of current expectations for this specific time interval.

Tidigare bedömde IPCC att temperaturen skulle öka med 0,2°C/decennium under 2000-talet. Nu är bedömningen ca 0,05°C/decennium. Någon förklaring till att temperaturen inte längre stiger har inte IPCC.

2. Klimatkänsligheten

Klimatkänslighet (Equilibrium climate sensitivity ) definieras som uppvärmning om atmosfärens koldioxidhalt fördubblas i förhållande till sin förindustriella nivå.

AR4: "The equilibrium climate sensitivity. . . is likely to be in the range 2oC to 4.5oC with a best estimate of about 3oC and is very unlikely to be less than 1.5oC. Values higher than 4.5oC cannot be excluded. ."

AR5: Equilibrium climate sensitivity is likely in the range 1.5°C to 4.5°C (high confidence), extremely unlikely less than 1°C (high confidence), and very unlikely greater than 6°C (medium confidence)

Det finns inget "best estimate" i AR5. Anledningen lär vara att man inte kunde komma överens. I WG1 har 11 av 19 observationsstudier redovisat en känslighet under 1,5°C , dvs att vid en fördubbling av koldioxidhalten så kommer återkopplingar av typen ökad mängd vattenånga ge mindre en 0,5°C. Det är en halvering jämfört med AR4.

3. Havsnivån

AR5: "It is very likely that the mean rate of global averaged sea level rise was 1.7 [1.5 to 1.9] mm yr-1 between 1901 and 2010, 2.0 [1.7 to 2.3] mm yr-1 between 1971 and 2010 and 3.2 [2.8 to 3.6] mm yr-1 between 1993 and 2010. It is likely that similarly high rates occurred between 1920 and 1950.

It is very likely that there is a substantial contribution from anthropogenic forcings to the global mean sea level rise since the 1970s."

Det är ingen väsentlig skillnad mellan AR5 och AR4 i texterna, men AR5 visar också ett diagram med havsnivåns utveckling under 1900-talet. Av det framgår att havsnivån steg mellan 1930-1950 med 2,5-5 mm/år. Mellan 1960-2000 steg havsnivån bara med 1-3 mm/år. Diagrammet påvisar inte någon långvarig trend med stigande havsnivå.

Det är förbluffande att de fyra studierna redovisar så helt olika resultat.

4. Havsisen

AR5: "Continuing the trends reported in AR4, the annual Arctic sea ice extent decreased over the period 1979-2012: the rate of this decrease was very likely between 3.5 and 4.1% per decade.

It is very likely that the annual Antarctic sea ice extent increased at a rate of between 1.2 and 1.8% per decade between 1979 and 2012."

IPCC säger att de "very likely" vet hur isen utbredning varit och sedan 1979 är det är ju inte så svårt tack vara satellitmätningarna. Men IPCC vet inte varför.

"There is low confidence in the scientific understanding of the observed increase in Antarctic sea ice extent since 1979, due to the incomplete and competing scientific explanations for the causes of change and low confidence in estimates of internal variability.

Arctic temperature anomalies in the 1930s were apparently as large as those in the 1990s and 2000s.There is still considerable discussion of the ultimate causes of the warm temperature anomalies that occurred in the Arctic in the 1920s and 1930s."

Det är uppenbart att IPCC inte vet vad det är som har påverkat isens utvecklng och kan därmed inte veta hur den kommer att förändras.

5. Extrema händelser

Extemväder är ett av Juditj Currys expertområden. Hon noterar att IPCC är mindre övertygade i AR5 om någon ökning av värmeböljor, torka och tropiska cykloner.

Sammanfattning

Judith Curry genomgång visar att underlaget till höstens Summary for Policymakers (SPM) inte stödes av underlaget från experterna arbetsgrupp 1. Tvärtom har osäkerheten i IPCCs bedömningar ökat jämfört med bedömningarna i 2007 i AR4.[3]

Källor

Publ 2022-08-28

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Havsis
Antarktis (2022-12-13)
IPCC AR5 (2022-08-28)

Havsnivå
Arktis och Grönlands inlandsis (2023-04-22)
Antarktis (2022-12-13)
Västantarktis (2022-11-27)
Havsnivå (2022-11-07)
IPCC AR5 (2022-08-28)
Sjunker öarna i stilla havet? (2021-11-12)

IPCC
Översvämning (2024-03-22)
Koldioxidlagring - CCS (2023-11-30)
Judith Curry: Det finns ingen klimatkris (2023-10-04)
Ny ordförande för IPCC (2023-08-19)
Mallen Baker (2023-08-09)
Klimatkänslighet (2023-07-08)
Climate realism (2023-05-21)
UNEP (2023-05-19)
Judith Curry (2023-03-27)
Klimatkänslighet (2023-01-17)
Klimatkänslighet (2023-01-17)
Biologisk mångfald (2022-12-20)
IPCC AR6 (2022-10-21)
IPCC AR5 (2022-08-28)
Modeller, prognoser, scenarier och RCP (2022-06-16)
Vetenskap och klimatet (2022-05-24)
IPCC AR6 WG2 (2022-03-08)
Global temperatur 1750-1900 (2021-11-20)
COP 26 Glasgow (2021-11-13)
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (2008-06-16)

Judith Curry
Judith Curry: Synen på klimatet (2024-05-05)
En miljon dollar till hockeyklubbans skapare (2024-02-09)
Judith Curry: Det finns ingen klimatkris (2023-10-04)
Judith Curry (2023-03-27)
IPCC AR5 (2022-08-28)

Klimatkänslighet
Klimatkänslighet (2023-07-08)
Klimatkänslighet (2023-01-17)
IPCC AR5 (2022-08-28)

Temperaturen
IPCC AR5 (2022-08-28)

Fotnoter

1) IPCC 2014, Förenta nationernas klimatpanel, Wikipedia
2) 3) IPCC AR5 weakens the case for AGW, Climate Etc

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com