Klimatfakta.info

2022-11-20

COP 27

Innehåll: Resultat från COP27 | Finansiering av förluster och skador | Fossila bränslen | Riskminimering | Anpassning | Källor
Beslut om en fond för skador och förluster. Men inga beslut om fossila bränslen.

Resultat från COP27

Publ 2022-11-20

Vid FNs möte COP27 i Sharm-el-Sheikh i Egypten uppnåddes tre resultat

  • Inrätta en fond för ersättning för skador och förluster
  • Rika länder ska finansiera fonden
  • Inga beslut om att minska användningen av fossila bränslen

title Sharm-el-Sheikh, Egypten

Finansiering av förluster och skador

Publ 2022-11-20

Beslut om en fond riktad till de mest utsatta utvecklingsländerna. Beslutet gäller förutsatt att tillräckligt många finansiärer delar och att beslut tas om kraftfulla åtgärder för att minska utsläppen. Det tog inga beslut om sådana kraftfulla åtgärder vid COP27.

En övergångskommitté ska undersöka vilken finansiering som behövs och var pengarna ska komma ifrån. Den ska också hantera frågorna om Kina eller Qatar ska vara finansiärer. Rapport vid COP28.

Pengarna och skuldlättnader ska också komma genom "befintliga finansieringsarrangemang", som utvecklingsbanker liksom från "innovativa källor", som skatter på fossila bränslen, flyg eller sjöfart.

EU specificerade att stödet endast skulle gå till "utsatta" länder - en term som övergångskommittén ska definiera.

Länderna kom överens om en organisation "Santiago Network" som ska tillhandahålla tekniskt stöd för att avvärja, minimera och hantera förluster och skador.

Fossila bränslen

Publ 2022-11-20

Vid förra årets COP26 i Glasgow ville ordförandeskapet "hålla 1,5 vid liv" och kallade för första gången kol som ett problem. Några länder gick med på att fasa ned användningen.

Vid COP27 ville Indien vända fokus från kol och till gas och olja men det accepterade inte ordförandelandet Egypten som inte inkluderade någon utfasning för fossila bränslen. I texten anses gas vara förnybar energi.

Beslutet inkluderar att 1,5C-målet "kräver snabba, djupa och varaktiga minskningar av de globala utsläppen av växthusgaser som minskar de globala nettoutsläppen av växthusgaser med 43 % till 2030 i förhållande till 2019 års nivå".

Riskminimering

Publ 2022-11-20

Vid Cop26 i Glasgow noterade man att utsläppen beräknades vara 14 % över 2010 års nivåer 2030. För att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader måste utsläppen minska med 45 %. Man skulle därför utarbeta "arbetsprogram för att omedelbart skala upp begränsningsambitioner och implementering under detta kritiska decennium".

Vid COP27 ville utsatta länder att samtalen ska vara "långa, starka och specifika". Tillväxtekonomierna ville att de skulle vara "korta, svaga och breda" och att processen ska vara "icke-föreskrivande, icke-bestraffande, underlättande, respektera nationell suveränitet och nationella omständigheter" och "inte resultera i nya mål eller mål".

Anpassning

Publ 2022-11-20

Länderna enades om att utveckla ett ramverk för att skapa mål och spåra framstegen. Det ska ta hänsyn till länders sårbarhet och förmåga att klara sig, inklusive vatten, mat och jordbruk och fattigdom.

Länder "noterade med allvarlig oro" klyftan mellan nuvarande nivåer av finansiering av anpassning. Det enda omnämnandet av ett löfte från rika länder att fördubbla anpassningsfinansieringen till 40 miljarder dollar till 2025 handlade om att förbereda en rapport.

Källor

Publ 2022-11-20

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


COP27
Stöd till klimatskadade u-länder (2023-11-05)
COP28 (2023-06-09)
COP 27 (2022-11-20)
Svensk klimatpolitik (2022-11-17)

UNFCCC
COP28 (2023-06-09)
COP - Climate Change Conference (2022-11-21)
COP 27 (2022-11-20)
Parisavtalet (2022-11-05)
UNFCCC (2022-11-04)
Förenta nationerna FN (2022-10-24)
COP 26 Glasgow (2021-11-13)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com