Klimatfakta.info

2022-12-30

Bengt Kriström

Innehåll: Dyrare el | Kostnadseffektiv klimatpolitik | Källor
Professor i naturresursekonomi. Prefekt. Bachelor of Science Economics, 1984, Umeå University Licentiate Forest Economics, 1989, SLU Ph.D. Economics, 1990, Umeå University Docent Economics, 1993, Stockholm School of Economics professor, Resource Economics, SLU, 1994-

Dyrare el

Publ 2022-12-30

Den pågående europeiseringen av elmarknaden och elektrifieringen av olika sektorer, till exempel transporter och industri, kommer att leda till ett högre elpris.[1]

Kostnadseffektiv klimatpolitik

Publ 2022-12-30

I en rapport från Tillväxtanalys menar forskare att om målet med klimatpolitik är att utsläpp från svenskt territorium ska minska så är det fullt möjligt att utforma en effektiv politik. Att fokusera på endast Sveriges territorium kan dock innebära att utsläppen bara förflyttas till andra länder, så kallat koldioxidläckage och kan därför leda till att utsläppen ökar globalt.

Eftersom utsläpp är ett globalt problem kan det vara ineffektivt att Sveriges egna mål är mer ambitiösa än andra länders mål. - Kostar det mer att minska utsläppen i Sverige jämfört med ett annat land är det mer effektivt att ersätta det landet för att göra samma minskning. Det leder till samma klimateffekt men med sparade resurser som kan användas till ytterligare klimatåtgärder eller till att lösa andra samhällsproblem, säger Tommy Lundgren, professor i skogsekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet.[2]

Källor

Publ 2022-12-30

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Elpriser
Tyskland (2023-02-26)
Elkraftsystem (2023-01-16)
Bengt Kriström (2022-12-30)
Elcertifikat (2022-04-29)

Klimatekonomi
Ross McKitrick (2023-01-29)
Klimatekonomi (2023-01-26)
Bengt Kriström (2022-12-30)
Parisavtalet (2022-11-05)
Richard S.J. Tol (2022-10-24)

Personer
Christian Sandström (2024-03-15)
Torbjörn Eriksson (2023-11-13)
Mallen Baker (2023-08-09)
Jan Ericson (2023-07-08)
Johan Rockström (2023-05-29)
Roger A. Pielke Jr. (2023-04-16)
Steve Koonin (2023-03-29)
Judith Curry (2023-03-27)
Elsa Widding (2023-01-30)
Ross McKitrick (2023-01-29)
Jim Hansen (2023-01-17)
Roy Spencer (2023-01-13)
Bengt Kriström (2022-12-30)
Richard S. Lindzen (2022-12-02)
Willian Happer (2022-11-24)
Richard S.J. Tol (2022-10-24)
Maths Nilsson (2022-09-01)
Lennart Bengtsson (2022-07-10)
Henrik Svensmark (2022-06-21)
Tege Tornvall (2021-12-01)
John Hassler (2021-11-10)
John Christy (2021-09-01)
Ole Humlum (2021-08-16)

Fotnoter

1) Debatt: Dämpa entusiasmen kring den gröna industriella revolutionen, Runar Brännlund, Bengt Kriström och Tommy Lundgren, Västerbottenkuriren
2) Forskares förslag till mer kostnadseffektiv klimatpolitik, SLU

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com