Klimatfakta.info

2024-05-30

Klimatmål

Innehåll: Källor

EU har fastställt målet att vara klimatneutral senast 2050 och minska nettoutsläppen med minst 55% till 2030 jämfört med 1990.

EU arbetar med nytt klimatmål för 2040. Då ska nettoutsläppen ha minskat med 90% jämfört med 1990.

Över till verkligheten. Konsumtionen ökar av alla energikällor! År efter år med undantag för Covid-perioden.

Förtroendet för EU måste rimligen vara i botten med så fullständigt tokiga mål. Skadan är givetvis avsevärd när länderna tvingas genomföra kostsamma förändringar i sina energisystem trots att effekten på konsumtionen av energi påverkas.

title Energikonsumtion, Ourworldindata.prg

Källor

Publ 2024-05-30

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Energikonsumtion
Klimatmål (2024-05-30)

Klimatmål
Klimatmål (2024-05-30)
EUs och Sveriges klimatmål (2024-03-12)
Klimatmål 2040 (2023-11-24)
Nationellt klimatmöte 16 juni 2023 - LIVE (2023-06-09)
Svenska klimatmålen (2023-01-26)
Svensk klimatpolitik (2022-11-17)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com