NyheterFritextsökIndexInnehållInbjudanRegistreringLogga inVillkorOm
Klimatfakta.info

2021-08-25

Arktis

Arktis omfattar Norra ishavet runt nordpolen samt omkringliggande landområden i Ryssland, Alaska, Kanada, Grönland, Island, Skandinavien.

Arktis omfattar Norra ishavet runt jordens norra pol samt omkringliggande landområden i Ryssland, Alaska, Kanada, Grönland, Island, Skandinavien (med Svalbard och Jan Mayen). Naturlig avgränsning mot söder finns inte

Isen utbredning har minskat sedan mätningarna med satellit inleddes 1979. Det är ingen nämnvärd förändring under större delen av året, men det är större skillnad under sensommaren och tidig höst.

Norra ishavet

Norra ishavet är det minsta av världshaven, oceanerna, och täcker ungefär tre procent av jordens yta. Norra ishavet har förbindelse med Atlanten via Grönlandshavet och med Stilla havet via Berings sund. Av de fem världshaven är Norra ishavet det grundaste med ett medeldjup på 1 050 meter.[1]

Stora delar av Norra ishavet är täckt av packis. Under vintern täcker isen det mesta av Norra ishavets yta. På sommaren krymper isytan till halva sin vinterstorlek. Mellan packisen i norr och det ryska fastlandet i söder finns en remsa av farbart vatten som benämnts nordostpassagen.2)

Isens utbredning

title NSIDC: Arctic Sea Ice News and Analysis IIsens utbredning skiljer sig markant i olika instituts redovisning beroende på olika definitioner av is och mätmetoder. Januaritemperaturen ligger mellan -40 to 0 °C. Julitemperaturen ligger mellan -10 to +10 °C.[2]

sens utbredning rapporteras dagligen av på sidan Arctic Sea Ice News and Analysis av National Snow and Ice Data Center.

title NASA: Arctic Sea Ice MinimumSedan mätningarna startade 1997 så har isens utbredning minskat med 1,3%/år. Kurvan visar också tydligt att minskningen skedde åren 1996 - 2007. Under åren 1979-1995 och 2008-2020 var förändringen obetydlig.

Temperatur

Arktis temperatur har mäts sedan 2002. Dessutom finns temperaturvärden från 1958 baserat på en sk reanalys av uppgifter från ballonger, flygplan, mm [3] [4]

Interaktiv graf

NSIDC publicerar en interaktiv graf av havisens omfattning i Arktis och Antarktis. [5]

Fn (20210825), när årsminimun närmar sig är det mer is än samma dag åren 2016-2020. (Detsamma gäller även för Antarktis).

Källor

Fotnoter

1) Norra ishavet, Wikipedia
2) Climate of the Arctic, Wikipedia
3) Daily Mean Temperatures in the Arctic 1958 - 2021, DMI
4) ERA-40, WIkipedia
5) Havsisens utbredning. Interaktiv graf

Etiketter med länkar

Etikett: Arktis
Inga länkar
Etikett: Norra ishavet
Inga länkar
Etikett: Packis
Inga länkar
Etikett: Isens utbredning
Inga länkar
Etikett: NSIDC
Inga länkar
Etikett: National Snow and Ice Data Cen
Inga länkar
Etikett: NASA
Mätning av luftens temperatur (Artikel)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com