Klimatfakta.info

2022-05-25

Arktis

Innehåll: Omfattning | Norra ishavet | Isens utbredning | Temperatur | Isbjörnar | Källor |
Arktis omfattar Norra ishavet runt nordpolen samt omkringliggande landområden i Ryssland, Alaska, Kanada, Grönland, Island, Skandinavien.

Omfattning

Arktis omfattar Norra ishavet runt jordens norra pol samt omkringliggande landområden i Ryssland, Alaska, Kanada, Grönland, Island, Skandinavien (med Svalbard och Jan Mayen). Naturlig avgränsning mot söder finns inte

Isen utbredning har minskat sedan mätningarna med satellit inleddes 1979. Det är ingen nämnvärd förändring under större delen av året, men det är större skillnad under sensommaren och tidig höst.

Norra ishavet

Norra ishavet är det minsta av världshaven, oceanerna, och täcker ungefär tre procent av jordens yta. Norra ishavet har förbindelse med Atlanten via Grönlandshavet och med Stilla havet via Berings sund. Av de fem världshaven är Norra ishavet det grundaste med ett medeldjup på 1 050 meter.

Stora delar av Norra ishavet är täckt av packis. Under vintern täcker isen det mesta av Norra ishavets yta. På sommaren krymper isytan till halva sin vinterstorlek. Mellan packisen i norr och det ryska fastlandet i söder finns en remsa av farbart vatten som benämnts nordostpassagen.

Januaritemperaturen ligger mellan -40 to 0 °C. Julitemperaturen ligger mellan -10 to +10 °C. I eller vid Norra ishavet finns större mängder naturtillgångar som petroleum, naturgas, mangannodul samt sand och grus.[1]

Isens utbredning

Arctic Sea Ice Extent, NSIDC

Isens utbredning skiljer sig åt i olika instituts redovisning beroende på olika definitioner av is och mätmetoder.

Isens utbredning rapporteras dagligen av NSIDC på sidan Arctic Sea Ice News and Analysis. Sedan mätningarna startade 1997 så har isens utbredning minskat med 1,3%/år. Kurvan visar också tydligt att minskningen skedde åren 1996 - 2007. Under åren 1979-1995 och 2008-2020 var förändringen obetydlig.[2]

NASA redovisar också utbredningen i samarbete med NSIDC.

Arctic Sea Ice Extent, NASA, September minimum

På den danska webben Polarportal[3] rapporterar dagligen isens utbredning.

Japanska forskare vid Japan Meteorological Agency (JMA) redovisar egna mätningar.[4]

Temperatur

Arktis temperatur har mäts sedan 2002. Dessutom finns temperaturvärden från 1958 baserat på en sk reanalys av uppgifter från ballonger, flygplan, mm [5] [6]

För Arktis som helhet var 2021 markant kallare än de föregående fem åren. Det var det 12:e varmaste året någonsin, med 0,4°C över genomsnittet. Perioden från januari till mars var ovanligt kall över arktiska Eurasien, i motsats till rekordvärmen som observerades i början av 2020.[7]

I svt Rapport 22-05-25 påstods det att Arktis temperatur ökar tre gånger så snabbt som den globala temperaturen. Det stämmer inte.

Bild 245. Global månatlig genomsnittlig lägre troposfärtemperatur sedan 1979 för nordpolen, baserat på satellitobservationer (University of Alabama at Huntsville, USA). Denna graf använder data som erhållits av National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) TIROS-N-satelliten. Climate4you

Som framgår av diagrammet har temperaturen sjunkit sedan 2017. Sedan 1979 har temperaturen stigit med 0,5 grader. dvs lika mycket som den globala temperaturen.

Med NOAAs tjänst Climate at a Glance[8] går det att välja ut vilka data som ska redovisas i ett diagram. Nedan visar diagrammet temperaturen över mark och hav ovanför 66 breddgraden.

Arktis temperatur 1979-2022, över 66 breddgrader, Climate at s Glance, NOAA

Enligt NOAA steg temperaturen påtagligt 2001. Temperaturen i Arkits började falla 2014. Skillnaderna gentemot UAHs diagram är påtagliga.

Isbjörnar

Se Isbjörn, Klimatfakta.info

Källor

Fotnoter

1) Norra ishavet, Wikipedia
2) Arctic Sea Ice News and Analysis, NSIDC
3) PolarPortal
4) Sea ice in the Arctic and Antarctic areas, JMA
5) Daily Mean Temperatures in the Arctic 1958 - 2021, DMI
6) ERA-40, Wikipedia
7) ESOTC 2021 | Arctic Temperature, Copernicus
8) Climate at a glance, NOAA

Mer att läsa


NASA
Mätning av luftens temperatur
GISS NASA
Roy Spencer
Arktis
Isbjörn

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
CGN - China General Nuclear Power Group
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elmarknadsdesign
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - förnybart
EU - hållbart näringsliv
EU - klimattullar
EU - Parlamentet och rådet
EU - Restoration
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 SYR
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Steve Koonin
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
Tyskland
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se