Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2021-08-15

Jordens strålningsbalans

Innehåll: Värmeutbytet mellan jord och atmosfär | Källor

Det finns bara två källor till den värmeenergi som finns i jordsystemet: solen och den heta jordkärnan. Huvuddelen av den värme som finns inom systemet kommer från solen.

title

NASA har reviderat jordens energibudget. Bilden visar såväl de tidigare uppgifterna och de nya (i rött)

Jordsystemets strålningsbalans bygger på att jorden både tar emot och avger värme. Jorden tar emot värme från solen - direkt genom solinstrålningen och indirekt från atmosfären kring jordklotet, som också värms upp av solinstrålningen. Jorden avger sedan denna värme till atmosfären tillsammans med den värme som jorden själv genererar genom vulkanisk aktivitet.

Om temperaturen nära jordytan skall vara konstant måste jorden avge lika mycket värme som den tar emot utifrån. I annat fall kommer temperaturen vid jordytan antingen successivt öka eller minska. Ibland rubbas balansen med följd att temperaturen på jorden förändras. Jordens historia bär spår efter flera sådana temperaturförändringar.

Sådana rubbningar kan uppstå om atmosfären förändras så att solinstrålningen som når fram till jordytan minskar eller ökar.

Om till exempel förekomsten av moln kring jorden minskar under en längre tid kan detta göra den globala temperaturen varmare, eftersom mer solstrålning får möjlighet att nå fram till jordytan.

Om förekomsten av små luftburna partiklar (s.k. aerosoler) ökar, kan detta i stället verka nedkylande på jordytan genom att solinstrålningen till jordytan minskar. Denna bild kompliceras ytterligare av att moln och aerosoler även påverkar hur mycket solinstrålning som reflekteras från jordsystemet ut till rymden. Dessutom absorberas utgående värmestrålning av vattenånga, som är en växthusgas.

Således kan uppvärmning också ske om atmosfären förändras på ett sätt som påverkar avgången av värme från jorden. Om till exempel den kemiska sammansättningen av atmosfären förändras genom att koncentrationen av vissa gaser ökar, kommer atmosfären att absorbera mer av den värme som kommer från jorden och på så sätt motverka avkylning. De så kallade växthusgaserna fungerar på det sättet.

 Värmeutbytet mellan jord och atmosfär

ändringsdatum

title

bildtext med/utan länk

Inom jordsystemet - d.v.s. jorden tillsammans med den omgivande atmosfären - upprätthålls normalt en jämvikt mellan den värme som kommer in i systemet från solen och den värme som försvinner ut ur systemet till rymden. I annat fall skulle jordytan gradvis antingen värmas upp eller kylas ned så mycket att biologiskt liv inte skulle vara möjligt i sin nuvarande form.

Av den solinstrålning, som tränger in i jordens atmosfär, är det bara knappt hälften (49 procent) som absorberas direkt av jordens yta. Cirka 30 procent av den inkommande solstrålningen återgår till rymden, antingen på grund av att den reflekteras bort från jordens yta eller på grund av att den sprids ut i atmosfären utan att absorberas och sedan reflekteras ut i rymden igen. 20 procent av solinstrålningen blir kvar i atmosfären innan den har nått jordytan. Se figuren bredvid (siffrorna i figuren skall läsas som procent av mängden inkommande solstrålning).

Den strålning som kommer direkt från solen är kortvågig. Men den värmestrålning som avges från den uppvärmda jorden och atmosfären är långvågig, eftersom både jorden och atmosfären är kallare än solen.

Denna långvågiga värmestrålning skapar ett eget litet kretslopp i atmosfären: Värme tillförs kretsloppet dels i form av den solstrålning som tas upp direkt av atmosfären, dels i form av den värme som avges av jordytan i olika former. Värmen i atmosfären tas sedan till stor del återigen upp av jorden, medan resten avges till rymden och försvinner ut ur systemet.

Atmosfären får med andra ord ta emot rätt mycket värmestrålning, både från solen och, framför allt, från jorden, som sedan antingen återgår till jorden eller försvinner ut i rymden. Om atmosfärens förmåga att ta upp mer av den värme jorden avger ökar, kommer mindre värme att försvinna ut i rymden. I stället kommer hela systemet jord-atmosfär att värmas upp.

 Källor

ändringsdatum

Mer att läsa

Energi
Vattenkraft
Energy Charter Treaty (ECT)
Lyckat försök med fusion
Kol
Energi
Strålning
Strålning
Klimatförändring
Foton
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
Växthusgaser
Solen
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur
Solens instrålning till jorden
Solen
Henrik Svensmark
Solpaneler
Solcell
Solmaximum och solminimum
Jorden
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur
Istider
Jordens historia

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
CGN - China General Nuclear Power Group
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - klimattullar
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU hållbart näringsliv
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

htm