NyheterFritextsökIndexInnehållInbjudanRegistreringLogga inVillkorOm
Klimatfakta.info

2021-10-10

Energi

Energi är en fysikalisk storhet som beskriver något med potential att medföra rörelse, alltså inte nödvändigtvis arbete.

Energi förväxlas med exergi, som är arbete eller förmåga till arbete. Sambandet mellan energi och exergi framgår av termodynamikens andra huvudsats. Energi kan vara lagrad (till exempel som lägesenergi) eller något som överförs.

Grundenheten för energi är joule (J), men även enheterna kalori (cal), voltamperesekund (V · A · s), wattimme (W · h) och elektronvolt (eV). I SI (internationella måttenhetssystemet) används definitionen av energi och effekt tillsammans med grundenheten strömstyrka för att definiera övriga elektriska enheter.

Energin har olika former, t.ex elektrisk energi, kemisk energi, lägesenergi, rörelseenergi, värmeenergi, elastisk energi, elektromagnetisk strålning, kinetisk energi, kärnenergi, magnetisk energi och mekanisk energi.

Energitillförsel i världen 2020

Oljan utgjorde 31 procent av den totala tillförseln i världen 2020. Förenklat kan olja delas upp i två delar, drivmedel och eldningsoljor. Historiskt har trenden varit sådan att efterfrågan på drivmedel, som till exempel diesel och bensin, ökat snabbare än de tunga eldningsoljorna.

Kolet utgjorde 27 procent av den tillförda energin i världen under 2020. Mellan 2019 och 2020 minskade kolanvändningen med 3,9 procent. Samtidigt minskade den totala tillförda energin med 4,3 procent vilket medförde att andelen kol i energimixen ökade.

Naturgasens andel av energitillförseln uppgick 2020 till 25 procent av den totala energitillförseln. Vattenkraften stod för 7 procent och de förnybara källorna utgjorde 6 procent. Slutligen stod kärnkraften för resterande 4 procent. [1]

title World total energy supply by source, 1971-2019, IEA (gul=vattenkraft, orange=övrigt)

Europa

The EU?s Energy Crisis Explained - TLDR News (2021-10-08)

EU har en mekanism kallad Singel Day Coupling C för att alla medlemsländerna ska ha ett gemensamt elsystem och harmonisera elpriser enligt en algoritm. Det innebär att de svenska priserna som tidigare varit jämförelsevis låga höjs till europeisk nivå.

Källor

Fotnoter

1) Energi, Ekonomifakta

Etiketter med länkar

Etikett: Energi
Jordens strålningsbalans (Artikel)
Etikett: Exergi
Inga länkar
Etikett: Termodynamiken
Inga länkar
Etikett: Joule
Inga länkar
Etikett: Kalori
Inga länkar
Etikett: Coltamperesekund
Inga länkar
Etikett: Wattimme
Inga länkar
Etikett: Elektronvolt
Inga länkar

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com