Klimatfakta.info

2022-06-21

Henrik Svensmark

Innehåll: "Atmosfärisk jonisering och molnstrålningskraft" | AR5 | Korta solstormar | Aerosolernas storlek | Källor |

Henrik Svensmark, född 1958, är en dansk fysiker vid Danish National Space Center i Köpenhamn som studerar kosmisk strålnings effekter och påverkan på bildandet av moln. 2007 publicerade han boken "The Chilling Stars: A New Theory of Climate Change"[1] tillsammans med journalisten Nigel Calder.[2]

En studie publicerad i Natures Scientific Reports "Atmospheric ionization and cloud radiative forcing" av forskare vid Danish National Space Institute vid Danmarks Tekniska Universitet (DTU) och The Hebrew University of Jerusalem tyder på att solens aktivitet vid screening av kosmiska strålar påverkar molnen och i slutändan jordens energibudget med åtföljande klimateffekter.[3]

"Atmosfärisk jonisering och molnstrålningskraft"

Atmosfärisk jonisering producerad av kosmisk strålning har misstänkts påverka aerosoler och moln, men dess faktiska betydelse har ifrågasatts. Om förändringar i atmosfärisk jonisering har en betydande inverkan på molnen, skulle man förvänta sig att observera betydande reaktioner i jordens energibudget.

Medelvärdet av de fem starkaste veckolånga minskningarna i atmosfärisk jonisering sammanfaller med förändringar i den genomsnittliga nettostrålningsbalansen på 1,7 W/m2 (medianvärde: 1,2 W/m2) med hjälp av CERES-satellitobservationer.

Samtidiga satellitobservationer av moln visar att dessa variationer främst orsakas av förändringar i kortvågsstrålningen från lågvätskemoln tillsammans med små förändringar i den långvågiga strålningen, och är nästan uteslutande belägna över havens orörda områden.

Dessa observerade strålnings- och molnförändringar överensstämmer med att atmosfärisk jonisering modulerar aerosolens bildning och tillväxt, som överlever till att molnkondensationskärnor och i slutändan påverkar molnbildningen och därmed tillfälligt jordens strålningsbalans.[4]

AR5

Svensmarks forskning kommenteras i AR5. "Inget robust samband mellan förändringar i kosmisk strålning och grumlighet har identifierats. I händelse av att en sådan association existerade, skulle en annan mekanism än kosmisk strålning-inducerad kärnbildning av nya aerosolpartiklar behövas för att förklara det." [5]

Korta solstormar

I ny forskning har Svensmark m.fl. mer specifikt visat hur korta solstormar, Forbush Events, direkt påverkar Jordens energibalans. Under de starkaste av dessa har man iakttagit en hastig minskning av den kosmiska strålningen på mellan 3 och 20 procent. Detta påverkar molnbildningen negativt under ett antal dagar. Under den tiden tar markytan emot mer solstrålning än normalt, vilket påverkar Jordens energibalans i uppvärmande riktning. Effekten är ganska stor (uppåt 2W/m2), men är så kortvarig att den inte har någon bestående effekt på klimatet. [6]

Aerosolernas storlek

Den mest kontroversiella delen av Svensmark teori är antagandet att kosmiska strålar bildar aerosoler som kan bilda moln. Experiment från både DTU och European Organization for Nuclear Research (CERN) har tidigare visat att den joniserande strålningen kan bilda små aerosoler på några nanometer stora i en atmosfär som innehåller vattenånga, ozon och svaveldioxid.

Kritiker av Henrik Svensmarks klimatteori tvivlar dock starkt på att många av dessa små aerosoler kan växa till en storlek på minst 50 nanometer, vilket krävs för att de ska fungera som kondensationskärnor för molnbildning. Kritiken får bland annat stöd av datorsimuleringar som gjordes av Colorado State University i USA 2009.

Henrik Svensmark menar sig ha motbevisat denna synpunkt med en studie publicerad i Nature Communications 2017, som pekar på att kosmiska strålar också kan påskynda aerosolers tillväxthastighet. Svensmarks studie från 2017 har dock kritiserats, bland annat av en CERN-forskare, för att ha för liten effekt. [7]

Källor

Fotnoter

1) The Chilling Stars, Wikipedia
2) Henrik Svensmark, Wikipedia
3) New study confirms Sun/Cosmic-Ray climate connection, Youtube (2021-10-11)
4) Atmospheric ionization and cloud radiative forcing, Henrik Svensmark, m fl. Nature
5) 7.3, 7.4.6, AR5, IPCC
6) Är det solcykeln som triggar La Ni
7) Svensmark: Supernova explosions control life and climate on Earth, Af Frederik Marcher Hansen, Ing.dk

Mer att läsa


Solen
Jordens strålningsbalans
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur
Solens instrålning till jorden
Solen
Solpaneler
Solcell
Solmaximum och solminimum
Moln
Moln
Vattenånga
Regn, nederbörd
Personer
Lennart Bengtsson
Tege Tornvall
John Hassler
Ole Humlum
Roger A. Pielke Jr.
Judith Curry
Maths Nilsson
Richard S.J. Tol
Bjorn Lomborg
John Christy
Willian Happer
Richard S. Lindzen
Roy Spencer
Bengt Kriström
Jim Hansen
Ross McKitrick
Elsa Widding
Steve Koonin

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
CGN - China General Nuclear Power Group
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elmarknadsdesign
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - förnybart
EU - hållbart näringsliv
EU - klimattullar
EU - Parlamentet och rådet
EU - Restoration
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 SYR
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Steve Koonin
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
Tyskland
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se