NyheterFritextsökIndexInnehållInbjudanRegistreringLogga inVillkorOm
Klimatfakta.info

2021-07-08

NOAA

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) är ett amerikanskt vetenskapligt organ som är underställt USA:s handelsdepartement. Organisationen studerar förhållandena i hav och atmosfär, publicerar väderkartor, utfärdar varningar om annalkande oväder och ger råd och anvisningar i miljöfrågor.

Vision, uppdrag och målsättning

NOAA:s strategiska vision är "ett upplyst samhälle som använder en omfattande förståelse för havens, kusternas och atmosfärens roll i det globala ekosystemet till att fatta de bästa sociala och ekonomiska besluten".

NOAA:s uppdrag är "att förstå och förutsäga förändringar i jordens miljö och att bevara och administrera kust- och marina resurser för att uppfylla vår nations ekonomiska, sociala och miljörelaterade behov".

För att uppfylla sin vision och sitt uppdrag har NOAA fyra målsättningar som fungerar som direktiv för verksamheten. Varje målsättning motsvaras av verksamheter inriktade på ekosystem, klimat, väder, vatten, handel och transport.

  • Garantera det hållbara utnyttjandet av resurserna och med hänsyn till både mänskliga och naturliga faktorer balansera oförenliga bruk av kust- och marinekosystem.
  • Förstå miljöförändringar, inklusive globala förändringar som El Niño för att försäkra att vi kan planera och agera på ett lämpligt sätt.
  • Erbjuda data och prognoser om cykliska händelser relaterade till väder och vatten, inklusive stormar, översvämningar och torka.
  • Erbjuda information om väder, klimat och ekosystem för att garantera att individuella och kommersiella transporter är säkra, effektiva och miljöriktiga.

NOAAs webb

NOAA har en omfattande webb med bl.a. en avdelning om klimatet[1]. Dessutom svarar NOAA för klimatwebben Climate.gov.[2]

  • Climate at a Glance[3]
  • GHCN - Global Historical Climatology Network[4]

Källor

Fotnoter

1) Climate
2) climate.gov
3) Climate at a Glance
4) GHCN gridded products

Etiketter med länkar

Etikett: USA
Bidens klimatpolitik stryks (Artikel)
Etikett: NOAA
Inga länkar
Etikett: GHCN
Mätning av luftens temperatur (Artikel)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com