Klimatfakta.info

2022-12-02

Richard S. Lindzen

Innehåll: Richard Lindzen | Källor |

Richard Lindzen

Richard Lindzen

Richard Lindzen (född 8 februari 1940) är en amerikansk atmosfärsfysiker känd för sitt arbete med dynamiken i mellanatmosfären, atmosfäriska tidvatten och ozonfotokemi.

Från 1983 till sin pensionering 2013 var han Alfred P. Sloan professor i meteorologi vid Massachusetts Institute of Technology. Han var huvudförfattare till kapitel 7, "Physical Climate Processes and Feedbacks," av den mellanstatliga panelen för klimatförändringars tredje utvärderingsrapport om klimatförändringar. Han har ifrågasatt den vetenskapliga konsensus om klimatförändringar och kritiserar vad han har kallat "klimatalarmism".

Lindzen har publicerat artiklar om Hadleys cirkulation, monsunmeteorologi, planetariska atmosfärer, hydrodynamisk instabilitet, väder på medelbreddgraden, global värmetransport, vattencykeln, istider och säsongsbetonade atmosfäriska effekter.

Hans främsta bidrag till den akademiska litteraturen om antropogena klimatförändringar är hans förslag till irishypotesen 2001, med medförfattarna Ming-Dah Chou och Arthur Y. Hou.

Han är medlem av National Academy of Sciences och Science, Health, and Economic Advisory Council vid Annapolis Center for Science-Based Public Policy. Han började på MIT 1983, innan han hade befattningar vid University of Washington (1964-65), Institutet för teoretisk meteorologi, University of Oslo (1965-67), National Center for Atmospheric Research (NCAR) (1966-67) , University of Chicago (1968-72) och Harvard University (1972-83). Han hade också en kort position som gästlektor vid UCLA 1967.

Från och med januari 2010 inkluderade hans publikationslista 230 artiklar och artiklar publicerade mellan 1965 och 2008, varav fem pågår för 2009. Han är författare till en standardlärobok om atmosfärisk dynamik, och var medförfattare till monografin Atmospheric Tides med Sydney Chapman.

Han var Alfred P. Sloan professor i meteorologi vid MIT från 1983, fram till hans pensionering, vilket rapporterades i våren 2013:s nyhetsbrev från MIT:s Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences (EAPS). Den 27 december 2013 meddelade Cato-institutet att han är en framstående seniorstipendiat i deras Center for the Study of Science.[1]

Källor

Fotnoter

1) Richard Lindzen, Wikipedia

Mer att läsa


Personer
Lennart Bengtsson
Tege Tornvall
John Hassler
Ole Humlum
Roger A. Pielke Jr.
Judith Curry
Henrik Svensmark
Maths Nilsson
Richard S.J. Tol
Bjorn Lomborg
John Christy
Willian Happer
Roy Spencer
Bengt Kriström
Jim Hansen
Ross McKitrick
Elsa Widding
Steve Koonin

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
CGN - China General Nuclear Power Group
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elmarknadsdesign
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - förnybart
EU - hållbart näringsliv
EU - klimattullar
EU - Parlamentet och rådet
EU - Restoration
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 SYR
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Steve Koonin
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
Tyskland
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se