Klimatfakta.info

2022-12-04

EU - svenska ordförandeskapet

Innehåll: Regeringen | SDs klimatmål | Källor |

Regeringen

Den nya regeringen ser EU som Sveriges viktigaste klimatpolitiska plattform och EU som en av världens viktigaste klimataktörer, har Ulf Kristersson meddelat i riksdagen.

Sverigedemokraternas samarbete med regeringen omfattar EU-frågorna som berör våra olika samarbetsprojekt.

Följande EU-ärenden samordnas med SD:s kansli.

 • Migrations- och asylpakten; Asyl - och migrationshanteringsförordningen, Asylprocedursförordningen, Screeningsförordningen, Eurodac, Kopplingen mellan återtagandesamarbete och viseringsrestrektioner enligt artikel 25 i viseringskodexen,
  revidering av ramdirektivet för laglig migration och revidering av direktivet för varaktigt bosatta. (JHA- Rådet för rättsliga och inrikesfrågor)
 • MFF-revidering (GAC)
 • Förläggning av SURE (Ecofin)
 • Förslag till social klimatfond (Ecofin)
 • Systemet för egna medel, inkl. tillhandahållandeförordningen (Ecofin)
 • CBAM samma gäller ETD (Ecofin)
 • Förslag om nya egna medel (Ecofin)
 • Revidering av förnybarhetsdirektivet

 • Revidering av energieffektiviseringsdirektiv
 • Revidering av direktivet om byggnaders energiprestanda
 • Det nya Bauhausdirektivet (EPSCO)
 • ETD (Fit for 55) (Ecofin)
 • Hållbar användning av växtskyddsmedel, översyn av direktivet (JoF)
 • Ny rättsakt om bindande mål avseende restaurering av natur (Miljö)
 • Utsläppsnormer för fordon (Miljö)
 • Århuskonventionen (Miljö)
 • Översyn av förordningen om utsläppsstansstandarder för utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Miljö)
 • Översyn av LULUCF-förordningen (Miljö)
 • Översyn av standarder för koldioxidutsläpp för tunga fordon (Miljö)
 • Avskogningsförslaget (JoF)
 • Framtidskonferensen (GAC)
 • Initiativ om hållbar bolagsstyrning (KKR)
 • Avskaffande av tidsomställning (TTE)

SDs klimatmål

Sverigedemokraterna anser att det finns skäl att slopa de svenska klimatmålen, säger partiets klimatpolitiska talesperson Martin Kinnunen i en intervju med SvD. Han säger vidare att det finns skrivningar i Tidöavtalet med regeringen som öppnar upp för sådana diskussioner.

Han tror dock inte att det blir lätt att få med sig de övriga partierna.

- Jag tror att det kan bli svårt eftersom de andra har investerat mycket trovärdighet i detta. Men klimatmålen är ju fortfarande bara text på ett papper, säger Kinnunen.

När det gäller EU:s gemensamma klimatmål anser Kinnunen att det kan vara att alternativ för Sverige att betala de sanktionsavgifter som utfaller om målen inte nås, snarare än att arbeta för att nå dem.[1] [2]

Källor

Fotnoter

1) SD vill överge klimatmålen: "Är bara text på papper"
2) SD:s id

Mer att läsa


Regeringen
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Naturvårdsverket
Vattenfall
EU i Sverige
EU-nämnden
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
EU
EUs gigantiska fond
Koldioxidlagring - CCS
Copernicus klimattjänst om klimatet i Europa 2020
Plastpåseskatten
Energy Charter Treaty (ECT)
EU vill stoppa engelska TV-program
EUs taxonomiförordning
Skogsbruket ska vara nationellt
COP 26 Glasgow
EU - hållbart näringsliv
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Vattenkraft
Yttrandefrihet
Utsläppshandel
Naturvårdsverket
Parisavtalet
Järnväg och tåg
Energi
Solpaneler
EUs utveckling
EU - Europeiska unionen
Elkraftsystem
Reduktionsplikten
Kärnkraft
EU - Socialfonden
EU och klimatet
EU - statsstödsregler
Swexit
EU-kommissionen
EU - Climate action
EU i Sverige
Elmarknadsdesign
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024
EU-nämnden
EU - Parlamentet och rådet

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
CGN - China General Nuclear Power Group
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elmarknadsdesign
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - förnybart
EU - hållbart näringsliv
EU - klimattullar
EU - Parlamentet och rådet
EU - Restoration
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 SYR
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Steve Koonin
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
Tyskland
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se