Klimatfakta.info

2023-01-15

EU - Climate action

Innehåll: DG Climate Action | EU Emissions Trading System (EU ETS) | Koldioxiden dyrare | Källor |

DG Climate Action

Avdelningen Climate Action leder Europeiska kommissionens insatser för att bekämpa klimatförändringarna på EU-nivå och internationell nivå. Den leds av executive vice-president Frans Timmermans och den tillförordnade director-general Clara de la Torre.[1]

Avdelningen huvuduppdrag är att formulera och genomföra EU:s klimatpolitik och -strategier, så att EU kan förvandlas till den första klimatneutrala och klimattåliga kontinenten år 2050.

Generaldirektören ska utveckla och underlätta genomförandet av policyer och lagstiftning för att genomföra den europeiska gröna avtalen. Generaldirektoratet främjar innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen för att hantera den globala uppvärmningen.

Det syftar till att säkerställa välstånd och välbefinnande, skapa en ny klimatkultur i Europa, förändra beteenden i vårt samhälle. Det upprätthåller ett globalt ledarskap inom klimatåtgärder, skydda ozonskiktet, förbättra den internationella och inhemska koldioxidmarknaden. Det bidrar till grönare finansiering och säkerställer att klimatåtgärder integreras i EU:s budget, i EU:s och medlemsstaternas politik.

EU Emissions Trading System (EU ETS)

EU ETS är en hörnsten i EU:s politik för att bekämpa klimatförändringar och dess nyckelverktyg för att minska utsläppen av växthusgaser. Det är världens första stora koldioxidmarknad.

Europaparlamentet och rådet har provisoriskt kommit överens om att utvidga EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS). Det ska tillämpas på nya sektorer för klimatåtgärder i hela ekonomin. Dessutom inrättas en social klimatfond. Därmed ska nettoutsläppen av växthusgaser minska med minst 55 % till 2030. Den sociala klimatfonden ska stödja dem som drabbas.

Mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina ska EU förändra ekonomin och samhället och säkerställa energisäkerheten.

Medlemsstaterna ska använda alla intäkter från handel med utsläppsrätter på klimat- och energiprojekt och för stödja dem som drabbas av övergången.

Koldioxiden dyrare

EU ETS sätter ett pris på CO2 och sänker den tillåtna nivån av utsläpp varje år inom sektorer inklusive kraft- och värmeproduktion, energiintensiva industrisektorer och kommersiellt flyg. Dagens avtal kommer att minska utsläppen från EU:s ETS-sektorer med 62 % till 2030, jämfört med 2005 års nivåer.

Detta innebär en avsevärd ökning med 19 procentenheter jämfört med minskningen på 43 % enligt gällande lagstiftning. Hastigheten för årliga utsläppsminskningar kommer också att öka, från 2,2 % per år under det nuvarande systemet till 4,3 % från 2024 till 2027 och 4,4 % från 2028.

Överskottsrätter tas bort från koldioxidmarknaden. Avtalet kommer gradvis att fasa ut gratis utsläppsrätter till vissa företag. Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) införs mellan 2026 och 2034 för de sektorer som omfattas. Detta följer på den provisoriska överenskommelse som nåddes om CBAM av europeiska medlagstiftare den 13 december. [2]

Källor

Fotnoter

1) Clara de la Torre, EU-kommissionen
2) European Green Deal: EU agrees to strengthen and expand emissions trading, and creates a Social Climate Fund to help people in the transition, EU-kommissionen

Mer att läsa


EU
EUs gigantiska fond
Koldioxidlagring - CCS
Copernicus klimattjänst om klimatet i Europa 2020
Plastpåseskatten
Energy Charter Treaty (ECT)
EU vill stoppa engelska TV-program
EUs taxonomiförordning
Skogsbruket ska vara nationellt
COP 26 Glasgow
EU - hållbart näringsliv
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Vattenkraft
Yttrandefrihet
Utsläppshandel
Naturvårdsverket
Parisavtalet
Järnväg och tåg
Energi
Solpaneler
EUs utveckling
EU - Europeiska unionen
Elkraftsystem
Reduktionsplikten
Kärnkraft
EU - svenska ordförandeskapet
EU - Socialfonden
EU och klimatet
EU - statsstödsregler
Swexit
EU-kommissionen
EU i Sverige
Elmarknadsdesign
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024
EU-nämnden
EU - Parlamentet och rådet
Climate Action
Förenta nationerna FN

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
CGN - China General Nuclear Power Group
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elmarknadsdesign
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - förnybart
EU - hållbart näringsliv
EU - klimattullar
EU - Parlamentet och rådet
EU - Restoration
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 SYR
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Steve Koonin
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
Tyskland
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se