Klimatfakta.info

2023-01-13

Roy Spencer

Innehåll: Forskning med satelliter | UAH Global Temperature Update | Urban Heat Island | Google | Källor |
Temperaturen faller sedan 2016. 20% av uppvärmning i städer beror på ökad urbanisering.

Forskning med satelliter

Roy Warren Spencer (född 20 december 1955) är en meteorolog. Han är forskare vid University of Alabama i Huntsville, och ledare för det amerikanska vetenskapsteamet för Advanced Microwave Scanning Radiometer (AMSR-E) på NASA:s Aqua-satellit. Han fortsätter som ledare för U.S.S. Science Team för Advanced Microwave Scanning Radiometer som flyger på NASA:s Aqua-satellit.

Spencer fick sin Ph.D. i meteorologi vid University of Wisconsin-Madison 1981. Innan han blev huvudforskare vid University of Alabama i Huntsville 2001, var han seniorforskare för klimatstudier vid NASA:s Marshall Space Flight Center, där han och Dr. John Christy fick NASA:s exceptionella vetenskapliga prestationsmedalj för sitt globala temperaturövervakningsarbete med satelliter. Spencer har tilldelades American Meteorological Society?s Special Award. Dr Spencers forskning har helt och hållet fått stöd av amerikanska myndigheter: NASA, NOAA och DOE. Han har gett kongressens vittnesmål flera gånger i ämnet global uppvärmning.

Spencer tror att antropogena utsläpp av växthusgaser har orsakat viss uppvärmning, men att inflytandet är litet jämfört med naturliga variationer i globalt genomsnittligt molntäcke. Spencer har publicerat två böcker om klimatförändringar: 2008, Climate Confusion: How Global Warming Hysteria Leads to Bad Science, Pandering Politicians and Misguided Policies that Hurt the Poor,[25] och 2010, The Great Global Warming Blunder: How Mother Nature Lurade världens bästa klimatforskare.

Spencer har kritiserats för att vara kreationist, men det har inte påvisats att det inverkat på hans forskning. [1]

Spencer tror på det intelligenta designargumentet för livets ursprung. När han förklarade sitt stöd för intelligent design, har Spencer skrivit att "jag kom till insikten att intelligent design, som en teori om ursprung, inte är mer religiös, och inte mindre vetenskaplig, än evolutionism", och att "[t]rue evolution , i makrobemärkelse, har aldrig observerats."

Spencer skrev vidare att "läran om klassisk evolutionism [i offentliga skolor], baserad nästan helt på tro, bryter mot den amerikanska konstitutionens första tilläggsparagraf mot etableringen av religion. När han jämför intelligent design och evolution har Spencer också skrivit att "de senaste 50 åren eller så har sett verkliga bevis kommit fram för att slumpmässig mutation och naturligt urval är oförmögna att bygga komplexitet", och att "skapelsemodellen faktiskt var bättre [än vad Spencer kallar "darwinska processer"] för att förklara den fysiska och biologiska komplexiteten i världen." [2] [3]

UAH Global Temperature Update

Roy Spencer publicerar var månad en ny rapport om den globala temperaturen baserat på analysen gjord vid University of Alabama. Den globala genomsnittliga lägre troposfäriska temperaturen för november 2022 var +0,17 grader. C avvikelse från medelvärdet 1991 - 2020.[4]

Avvikelser i den månatlig global temperatur i den lägre troposfären jämfört med basperioden 1991-2020

Urban Heat Island

Jämförelse av mätningar av temperaturen på landsbygd med urbana mätningar i hela Kanada under somrarna 1978 - 2022 visar ökad värme på natten i stadsområden, med en svagare dagtidseffekt. När resultaten tillämpas på Landsat diagnoser av ökad urbanisering över tid, visar sig 20 % av temperaturen i en region som omfattar Calgary och Edmonton bero på ökande urbanisering. [5]

Google

Google har beslutat att inte ge Spencer del av intäkterna för annonsering i hans blogg.[6]

Källor

Fotnoter

1) Science and religion: Do your own damn Google search
2) Roy Spencer (meteorologist), Wikipedia
3) "Testing Truth with an Open Mind", Roy Spencer, Deep Wide Media
4) Global temperature report Earth system science center, The University of Alabama in Huntsville
5) Canadian Summer Urban Heat Island Effects: Some Results in Alberta
6) A Thank You to My Donors

Mer att läsa


UAH
UAH eller RSS
Satelliter
Personer
Lennart Bengtsson
Tege Tornvall
John Hassler
Ole Humlum
Roger A. Pielke Jr.
Judith Curry
Henrik Svensmark
Maths Nilsson
Richard S.J. Tol
Bjorn Lomborg
John Christy
Willian Happer
Richard S. Lindzen
Bengt Kriström
Jim Hansen
Ross McKitrick
Elsa Widding
Steve Koonin
NASA
Mätning av luftens temperatur
GISS NASA
Arktis

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
CGN - China General Nuclear Power Group
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elmarknadsdesign
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - förnybart
EU - hållbart näringsliv
EU - klimattullar
EU - Parlamentet och rådet
EU - Restoration
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 SYR
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Steve Koonin
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
Tyskland
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se