Klimatfakta.info

2022-02-13

Priset för grön energy

Innehåll: DWs programbeskrivning | Källor |
Är den gröna teknologin miljövänlig? Eller den kanske en återvändsgränd? Vad kan den ersätta med?

The price of green energy | DW Documentary[1] är en mycket bra film från Deutsche Welle (DW)[2] (på engelska) om konsekvenserna av övergång till grön teknologi.

DWs programbeskrivning

"Elfordon, vind- och solkraft: De fossila bränslenas tidsålder håller på att stanna. Samtidigt ökar efterfrågan på andra råvaror. Det är en miljardaffär, med allvarliga miljökonsekvenser.

Idag är sällsynta jordartsmetaller som grafit, koppar och litium nyckelkomponenter i många högteknologiska produkter. Dessa inkluderar inte bara smartphones och bärbara datorer, utan även elfordon och vindkraftverk. Trots att den är nyckeln till en miljövänligare framtid, misslyckas utvinningsprocessen för dessa sällsynta metaller ofta helt att ta hänsyn till arbetarnas hälsa och säkerhet eller grundläggande miljöstandarder.

Kina är marknadsledande inom gruvdrift och handel med sällsynta jordartsmetaller. De negativa konsekvenserna kan ses på platser som provinsen Heilongjiang. Här finns giftiga rester från grafitutvinningsprocessen flera kilometer från grafitgruvorna. Koppar och litium, som används vid tillverkning av batterier, bryts i stor skala i Chile och Bolivia.

Den globala handeln med råvaror är en växande miljardaffär. Men reserver är ändliga. Det är därför konsumtionen bör minskas och återvinningskvoterna för dessa eftertraktade resurser ökas."

Källor

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa


Solceller
Energimyndigheten: Solceller (2017-01-29)
Kraftig ökning av vindkraft, solel och elexport (2022-03-16)
Pris för nanosolceller (2021-06-17)
Solenergi (2022-08-25)
Är det lönsamt med solceller? (2017-01-29)

Vindkraft
Elcertifikat (2022-04-29)
EU - förnybart (2023-03-30)
Fossilfritt kräver utrymme (2021-06-09)
Havsvindkraft (2023-04-02)
Kraftig ökning av vindkraft, solel och elexport (2022-03-16)
Mer vindkraft skapar problem i framtiden (2021-06-06)
Protester mot 40 Eiffeltornshöga vindkraftverk (2021-07-11)
Tyska energi- och klimatåtgärder (2022-08-23)
Vattenfall (2022-12-25)
Vindkraft (2023-03-31)
Vindkraft - Tillverkning (2023-04-30)
Vindkraftsersättning (2023-04-27)
Vindkraftsparken Stora Middelsund stoppas (2023-08-09)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se