Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2022-02-13

Priset för grön energy

Innehåll: DWs programbeskrivning | Källor

Är den gröna teknologin miljövänlig? Eller den kanske en återvändsgränd? Vad kan den ersätta med?

The price of green energy | DW Documentary[1] är en mycket bra film från Deutsche Welle (DW)[2] (på engelska) om konsekvenserna av övergång till grön teknologi.

 DWs programbeskrivning
2022-02-13

"Elfordon, vind- och solkraft: De fossila bränslenas tidsålder håller på att stanna. Samtidigt ökar efterfrågan på andra råvaror. Det är en miljardaffär, med allvarliga miljökonsekvenser.

Idag är sällsynta jordartsmetaller som grafit, koppar och litium nyckelkomponenter i många högteknologiska produkter. Dessa inkluderar inte bara smartphones och bärbara datorer, utan även elfordon och vindkraftverk. Trots att den är nyckeln till en miljövänligare framtid, misslyckas utvinningsprocessen för dessa sällsynta metaller ofta helt att ta hänsyn till arbetarnas hälsa och säkerhet eller grundläggande miljöstandarder.

Kina är marknadsledande inom gruvdrift och handel med sällsynta jordartsmetaller. De negativa konsekvenserna kan ses på platser som provinsen Heilongjiang. Här finns giftiga rester från grafitutvinningsprocessen flera kilometer från grafitgruvorna. Koppar och litium, som används vid tillverkning av batterier, bryts i stor skala i Chile och Bolivia.

Den globala handeln med råvaror är en växande miljardaffär. Men reserver är ändliga. Det är därför konsumtionen bör minskas och återvinningskvoterna för dessa eftertraktade resurser ökas."

 Källor

Fotnoter

Etiketter med länkar

Elbil
Inga länkar
Sällsynta metaller
Inga länkar
Koppar
Inga länkar
Vindkraft
Fossilfritt kräver utrymme (Nyhet)
Mer vindkraft skapar problem i framtiden (Nyhet)
Protester mot 40 Eiffeltornshöga vindkraftverk (Nyhet)
Vindkraft (Artikel)
Kraftig ökning av vindkraft, solel och elexport (Nyhet)
Tyska energi- och klimatåtgärder (Artikel)
Elcertifikat (Artikel)
Solceller
Pris för nanosolceller (Nyhet)
Solenergi (Artikel)
Kraftig ökning av vindkraft, solel och elexport (Nyhet)

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Center for Industrial Progress - CIP
Climate4you
Climate4you Update May 2022
COP 26 FNs klimatkonferens 2021
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Energi
EU - Europeiska unionen
EU och klimatet
EU vill socialisera näringslivet
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Geotermisk energi
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur
IPCC
IPCC
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Klimatförändring
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Mätning av luftens temperatur
Natura 2000
Naturgas
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinionen om klimatet
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Regn, nederbörd
Roger A. Pielke Jr.
Ryssland
Satelliter
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Strålning
Svensk politik
Tege Tornvall
Termodynamik
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
USAs klimatforskning
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.