Klimatfakta.info

2022-03-16

Kraftig ökning av vindkraft, solel och elexport

Innehåll:

Energianvändningen var låg under 2020 till följd av pandemin, men vänder nu uppåt fram till 2024. Prognosen visar att såväl elproduktionen från vind och sol som elexporten fortsätter att öka. Elanvändningen börjar också ta fart inom industrin och för vägtransporter. Det visar Kortsiktsprognosen från Energimyndigheten.

/Ny prognos: Kraftig ökning av vindkraft, solel och elexport till 2024, Energimyndigheten (2022-03-14)

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa


El
Elcertifikat (2022-04-29)
Vindkraft (2023-03-31)

Solceller
Energimyndigheten: Solceller (2017-01-29)
Pris för nanosolceller (2021-06-17)
Priset för grön energy (2022-02-13)
Solenergi (2022-08-25)
Är det lönsamt med solceller? (2017-01-29)

Vindkraft
Elcertifikat (2022-04-29)
EU - förnybart (2023-03-30)
Fossilfritt kräver utrymme (2021-06-09)
Havsvindkraft (2023-04-02)
Mer vindkraft skapar problem i framtiden (2021-06-06)
Priset för grön energy (2022-02-13)
Protester mot 40 Eiffeltornshöga vindkraftverk (2021-07-11)
Tyska energi- och klimatåtgärder (2022-08-23)
Vattenfall (2022-12-25)
Vindkraft (2023-03-31)
Vindkraft - Tillverkning (2023-04-30)
Vindkraftsersättning (2023-04-27)
Vindkraftsparken Stora Middelsund stoppas (2023-08-09)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se