Klimatfakta.info

2022-11-14

Germanwatch

Innehåll: Tysk klimatranking | Källor
Sverige näst bäst på växthusgasutsläpp. Danmark före.

Tysk klimatranking

Publ 2022-11-14

Sverige hamnar på 5:e plats i årets Climate Change Performance Index (CCPI) och får ett överlag högt betyg. För betygsättningen svarar Germanwatch, NewClimate Institute och CAN International. Rankingen publiceras i år för 18 gången.

Det tre högsta platserna är tomma. Inget land anses tillräckligt bra, Men sedan kommer Danmark, Sverige, Chile, Marocko och Indien., Saudiarabien och Kazakstan kommer sist. USA och Kina presterar mycket lågt. Tyvärr framgår inte av dokumentationen hur ländernas värderats.

Om Sverige säger man att landet presterar mycket högt i kategorin växthusgasutsläpp, med sina låga utsläpp per capita på 0,47 tCO2 eq [1], inklusive LULUCF (Nettoutsläpp och nettoupptag av växthusgaser [2]), och får en hög nivå på förnybar energi, är dess prestanda avsevärt sämre inom klimatpolitik och energianvändning, med en medel- och mycket låg, respektive.[3]

Källor

Publ 2022-11-14

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Koldioxidekvivalenter
Växthuseffekten (2023-05-03)
Germanwatch (2022-11-14)

Sverige
Klimatekonomi (2023-01-26)
SMHI (2022-11-22)
Svensk klimatpolitik (2022-11-17)
Germanwatch (2022-11-14)
Parisavtalet (2022-11-05)

Fotnoter

1) Ton koldioxidekvivalent, Climatepolicyinfohub.eu
2) Nettoutsläpp och nettoupptag av växthusgaser från markanvändning, Naturvårdsverket
3) Sweden High share of Renewable Energy, CCPI

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com