NyheterFritextsökIndexInnehållInbjudanRegistreringLogga inVillkorOm
Klimatfakta.info

2021-06-17

Vätgas

title Väte

Vätgas består av två väteatomer och har den kemiska beteckningen H2. Det är lukt-, färg- och smaklös men mycket lättantändlig gas. Vid låg temperatur/högt tryck förekommer väte som vätska. Vid normalt tryck är väte flytande mellan -259 °C och -253 °C. Det är då mindre utrymmeskrävande.

Väte är lätt brännbart. Tillsammans med syre bildas den explosiva knallgas. När gasblandningen antänds blir restprodukten vattenånga och en del andra ämnen, främst kväveföreningar. När väte används i en bränslecell avges endast vatten.

Väte är ingen naturlig energikälla, Det finns inga större naturliga förekomster. Väte kan produceras för att lagra energi som kan användas i till exempel en bilmotor.

Vätgasens har lågt energiinnehåll per volymenhet (ca en tredjedel jämfört med biogas) vilket ger upphov till stora förluster vid lagring och distribution. Gasen har höga och kostnadskrävande materialkrav vid lagring, distribution och användning av vätgasen, Den är lättantändlig, har ett stort brännbarhetsområde i luft och brinner med osynlig låga vilket är olämpligt ur olycksrisk- och säkerhetssynpunkt.

Industriellt produceras vätgas genom sönderdelning av kolväten, oftast genom sönderdelning av naturgas med vattenånga och en nickelkatalysator vid 800 °C. Kolmonoxiden som bildas kan också användas för att tillverka vätgas tillsammans med vattenånga över en järnoxidkatalysator.

Väte avger inte koldioxid vid förbränning men däremot kan koldioxid avges till tillverkningen av vätet.

Stålproduktionen tillverkas med hjälp av kolkoks och står för 6,5% av alla utsläpp av koldioxid i Sverige. Projektet Hybrit syftar till att ersätta kolet med vätgas.[1] [2]

Källor:

Fotnoter

1) Hybrit, Vattenfall
2) Hybrit, Wikipedia

Etiketter med länkar

Etikett: Stål
Inga länkar
Etikett: Vätgas
Test av vätgaslager i Luleå (Nyhet)
BMW kommer med vätgasbil (Nyhet)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com