Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2022-02-08

World Meteorological Organization (WMO)

Innehåll: GBON - Global Basic Observing Network | Climate Explorer | Källa

Det finns stora geografiska luckor i tillgänglighet av väderdata. En del länder utbyter inte några observationer internationellt, eller gör det inte tillräckligt ofta. Det ska WMO ändra på.

World Meteorological Organization (WMO) är en mellanstatlig organisation med 193 medlemsländer och territorier. Det härstammar från den internationella meteorologiska organisationen (IMO), vars rötter planterades vid den internationella meteorologiska kongressen i Wien 1873.

WMO inrättades genom ratificeringen av WMO-konventionen den 23 mars 1950 och blev ett år senare FN:s specialiserade organ för meteorologi (väder och klimat), operationell hydrologi och relaterade geofysiska vetenskaper. Sekretariatet, med huvudkontor i Genève, leds av generalsekreteraren. Dess högsta organ är World Meteorological Congress.

 GBON - Global Basic Observing Network
2022-02-08

Global Basic Observing Network (GBON) är en radikal översyn av det internationella utbytet av observationsdata, som ligger till grund för alla väder-, klimat- och vattentjänster och produkter.

Lokala väderprognoser är beroende av tillgång till globala observationer dygnet runt. Men det finns stora geografiska luckor i tillgänglighet. I vissa delar av världen görs inte observationer eller utbyts inte internationellt, och i andra delar görs eller utbyts de inte tillräckligt ofta.

GBON representerar ett nytt tillvägagångssätt där det grundläggande ytbaserade observationsnätverket utformas, definieras och övervakas på global nivå. När det väl implementerats kommer GBON att förbättra tillgängligheten till de mest väsentliga ytbaserade data, vilket kommer att ha en direkt positiv inverkan på kvaliteten på väderprognoser, och på så sätt bidra till att förbättra säkerheten och välbefinnandet för medborgare över hela världen.

GBON kan implementeras relativt snabbt av de flesta WMO-medlemmar i den utvecklade världen. Men i många utvecklingsländer kommer ytterligare investeringar och kapacitetsutveckling att behövas. För detta ändamål kommer WMO att arbeta nära de internationella utvecklings- och klimatfinansieringsgemenskaperna.

 Climate Explorer
2022-02-08

KNMI [1] Climate Explorer är en webbapplikation för att analysera klimatdata statistiskt. Den innehåller mer än 10 TB klimatdata och dussintals analysverktyg. Det är en del av WMO:s regionala klimatcentrum vid KNMI.

Detta är ett vetenskapligt verktyg. Vänligen verifiera dig själv att den information du använder är tillräckligt bra för ditt ändamål och rapportera tillbaka fel. I publikationer ska den ursprungliga datakällan citeras, en länk till en webbsida som beskriver data tillhandahålls alltid.

Mycket av observationsdata uppdateras månadsvis, en del av daglig data uppdateras varje dag. Övrig data uppdateras vid behov. Den som har en intressant datauppsättning för publicering i Climate Explorer, kan sända URL till en CF-kompatibel netcdf-fil och en kort beskrivning. Koden för själva Climate Explorer är fritt tillgänglig på GitLab.

KNMI är mycket omfattade. Ett sätt att börja att använda systemet är att välja Assessed Datasets[2], därefter dataset och sedan cgi-fil och slutligen "Make times series".

 Källa
2022-02-08

Fotnoter

Etiketter med länkar

WMO
Förenta nationerna FN (Artikel)
UNEP (Artikel)
FN
Förenta nationerna FN (Artikel)
Parisavtalet (Artikel)
COP 26 äger rum 2021-10-31 till 2021-11-12 (Nyhet)
Svensk politik (Artikel)
GBON
Inga länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Center for Industrial Progress - CIP
Climate4you
Climate4you Update May 2022
COP 26 FNs klimatkonferens 2021
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Energi
EU - Europeiska unionen
EU och klimatet
EU vill socialisera näringslivet
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Geotermisk energi
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur
IPCC
IPCC
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Klimatförändring
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Mätning av luftens temperatur
Natura 2000
Naturgas
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinionen om klimatet
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Regn, nederbörd
Roger A. Pielke Jr.
Ryssland
Satelliter
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Strålning
Svensk politik
Tege Tornvall
Termodynamik
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
USAs klimatforskning
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.