Klimatfakta.info

2022-02-08

World Meteorological Organization (WMO)

Innehåll: GBON - Global Basic Observing Network | Climate Explorer | Källa |
Det finns stora geografiska luckor i tillgänglighet av väderdata. En del länder utbyter inte några observationer internationellt, eller gör det inte tillräckligt ofta. Det ska WMO ändra på.

World Meteorological Organization (WMO) är en mellanstatlig organisation med 193 medlemsländer och territorier. Det härstammar från den internationella meteorologiska organisationen (IMO), vars rötter planterades vid den internationella meteorologiska kongressen i Wien 1873.

WMO inrättades genom ratificeringen av WMO-konventionen den 23 mars 1950 och blev ett år senare FN:s specialiserade organ för meteorologi (väder och klimat), operationell hydrologi och relaterade geofysiska vetenskaper. Sekretariatet, med huvudkontor i Genève, leds av generalsekreteraren. Dess högsta organ är World Meteorological Congress.

GBON - Global Basic Observing Network

Global Basic Observing Network (GBON) är en radikal översyn av det internationella utbytet av observationsdata, som ligger till grund för alla väder-, klimat- och vattentjänster och produkter.

Lokala väderprognoser är beroende av tillgång till globala observationer dygnet runt. Men det finns stora geografiska luckor i tillgänglighet. I vissa delar av världen görs inte observationer eller utbyts inte internationellt, och i andra delar görs eller utbyts de inte tillräckligt ofta.

GBON representerar ett nytt tillvägagångssätt där det grundläggande ytbaserade observationsnätverket utformas, definieras och övervakas på global nivå. När det väl implementerats kommer GBON att förbättra tillgängligheten till de mest väsentliga ytbaserade data, vilket kommer att ha en direkt positiv inverkan på kvaliteten på väderprognoser, och på så sätt bidra till att förbättra säkerheten och välbefinnandet för medborgare över hela världen.

GBON kan implementeras relativt snabbt av de flesta WMO-medlemmar i den utvecklade världen. Men i många utvecklingsländer kommer ytterligare investeringar och kapacitetsutveckling att behövas. För detta ändamål kommer WMO att arbeta nära de internationella utvecklings- och klimatfinansieringsgemenskaperna.

Climate Explorer

KNMI [1] Climate Explorer är en webbapplikation för att analysera klimatdata statistiskt. Den innehåller mer än 10 TB klimatdata och dussintals analysverktyg. Det är en del av WMO:s regionala klimatcentrum vid KNMI.

Detta är ett vetenskapligt verktyg. Vänligen verifiera dig själv att den information du använder är tillräckligt bra för ditt ändamål och rapportera tillbaka fel. I publikationer ska den ursprungliga datakällan citeras, en länk till en webbsida som beskriver data tillhandahålls alltid.

Mycket av observationsdata uppdateras månadsvis, en del av daglig data uppdateras varje dag. Övrig data uppdateras vid behov. Den som har en intressant datauppsättning för publicering i Climate Explorer, kan sända URL till en CF-kompatibel netcdf-fil och en kort beskrivning. Koden för själva Climate Explorer är fritt tillgänglig på GitLab.

KNMI är mycket omfattade. Ett sätt att börja att använda systemet är att välja Assessed Datasets[2], därefter dataset och sedan cgi-fil och slutligen "Make times series".

Källa

Fotnoter

1) The Royal Netherlands Meteorological Institute
2) Accessed datasets

Mer att läsa


WMO
Förenta nationerna FN
UNEP
FN
Parisavtalet
Svensk klimatpolitik

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
CGN - China General Nuclear Power Group
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elmarknadsdesign
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - förnybart
EU - hållbart näringsliv
EU - klimattullar
EU - Parlamentet och rådet
EU - Restoration
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 SYR
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Steve Koonin
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
Tyskland
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se