Klimatfakta.info

2023-08-19

Ny ordförande för IPCC

Innehåll: Källor |

Jim Skea har valts att leda Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) genom sin 7:e utvärderingscykel. Han är professor i hållbar energi vid Imperial College i London

Roger Pielke Jr är optimistisk att Skea kommer att bli en effektiv ledare för organisationen som tappat fokus de senaste åren. Skea ledde senast IPCC:s arbetsgrupp 3, som är organisationens viktigaste arbetsgrupp då den är den som ligger närmast policy och lägger grunden för de två andra arbetsgruppernas arbete.

Skea tillkännagav tre högsta prioriteringar för sin mandatperiod: "Jag kommer att driva tre prioriteringar - att förbättra inkludering och mångfald, skydda vetenskaplig integritet och politisk relevans för IPCC:s utvärderingsrapporter och att effektivt använda den bästa tillgängliga vetenskapen om klimatförändringar. Mitt agerande som ordförande för IPCC kommer att säkerställa att dessa ambitioner förverkligas."

Källor

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa


IPCC
Biologisk mångfald (2022-12-20)
Climate realism (2023-05-21)
COP 26 Glasgow (2021-11-13)
Global temperatur 1750-1900 (2021-11-20)
IPCC AR5 (2022-08-28)
IPCC AR6 (2022-10-21)
IPCC AR6 WG2 (2022-03-08)
Judith Curry (2023-03-27)
Klimatkänslighet (2023-01-17)
Klimatkänslighet (2023-07-08)
Klimatkänslighet (2023-01-17)
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (2008-06-16)
Koldioxidlagring - CCS (2021-11-22)
Mallen Baker (2023-08-09)
Modeller, prognoser, scenarier och RCP (2022-06-16)
UNEP (2023-05-19)
Vetenskap och klimatet (2022-05-24)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se