Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2022-08-03

The Great Global Warming Swindle

Innehåll: Presentation på Youtube | Källor

Filmen Great Global Warming Swindle hävdar att utsläpp av koldioxid har en obetydlig inverkan på den globala värmen. Filmen kan ses som ett svar på Al Gores An Inconvenient Truth.

"The Great Global Warming Swindle" (längd 1:20)[1] är en film tillgänglig på Youtube som är starkt kritiskt till uppfattningen att koldioxid orsakar en global uppvärmning. - Full Documentary HD

 Presentation på Youtube

2022-08-03

Presentation av filmen på YouTube:

The Great Global Warming Swindle orsakade kontroverser i Storbritannien när den hade premiär den 8 mars 2007 på brittiska Channel 4. En dokumentär av den brittiske tv-producenten Martin Durkin, som argumenterar mot den praktiskt taget obestridda konsensus om att den globala uppvärmningen är människan skapad.

Ett uttalande från skaparna av denna film hävdar att den vetenskapliga teorin om antropogen global uppvärmning mycket väl kan vara "den största bluffen i modern tid." Enligt Martin Durkin är den främsta orsaken till klimatförändringarna inte mänsklig aktivitet utan förändringar i strålningen från solen.

Vissa har kallat The Great Global Warming Swindle för den definitiva repliken till Al Gores An Inconvenient Truth[2]. Med hjälp av ett omfattande antal bevis hävdas det att uppvärmningen under de senaste 300 åren representerar en naturlig återhämtning från en "liten istid".

Enligt programmet har människor en effekt på klimatet men den är oändligt liten jämfört med de enorma naturkrafter som ständigt pressar globala temperaturer hit och dit. Från smältande glaciärer och stigande havsnivåer avslöjar The Great Global Warming Swindle myterna och avslöjar vad som mycket väl kan visa sig vara det mörkaste kapitlet i mänsklighetens historia.

Enligt en grupp ledande forskare som sammanförts av dokumentärmakaren Martin Durkin är förmodligen allt du någonsin har fått höra om den globala uppvärmningen osant. Precis som vi har börjat ta det för givet att klimatförändringar är ett fenomen som skapats av människor, slår Durkins dokumentär hela premissen för global uppvärmning.

"Den globala uppvärmningen har blivit en historia av enorm politisk betydelse; miljöaktivister som använder skrämseltaktik för att främja sin sak; forskare som ger tillförsikt för att säkra miljarder dollar i forskningspengar; politiker efter rubriker och en media som gärna spelar med. Ingen vågar tala emot det för risken att bli impopulär, förlora pengar och äventyra karriären."

 Källor

2022-08-03

Fotnoter

Mer att läsa

Koldioxid
Grönt stål
Koldioxidlagring - CCS
Hav
Koldioxid
Cementa vill ta hand om sin koldioxid
Mycket koldioxid från uppodling av torvmark
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan
Växthuseffekten
Fotosyntes
Klimatskatter
Lagring av koldioxid
Svårt att datera kolutsläpp
Klimatekonomi
Växthusgaser
EU: Minska utsläppen med 55% 2050
Mätning av växthusgaser
Climate4you: Oktober 2022
Al Gore
Inga länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU och klimatet
EU vill socialisera näringslivet
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC bluffar del 5, inkompetens i alla led
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatet sedan istiden
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Ryssland
Satelliter
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solceller med sällsynta jordartsmetaller
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska kraftnät
Svårt att datera kolutsläpp
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.