Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2022-06-15

Lagring av koldioxid

Innehåll: Lagra koldioxiden i tropikens skogar NYTT | Källor NYTT

Var ska koldioxiden lagras om den ska lämna atmosfären? Tre fjärdedelar måste lagras i befintliga skogar genom bättre förvaltning, främst i tropikerna.

 Lagra koldioxiden i tropikens skogar
2022-06-16

Beslutsfattare behöver få veta hur mycket CO2 som ska lagras och var det bör ske. Forskare har gjort en värdering av hur mycket kol som kan lagras i träd och organiskt material i marken. De har också rekommenderat prioriterade åtgärder relaterade till restaurering, förvaltning och underhåll av vedartade kollager och tillhörande jordar.

Genom att jämföra nuvarande med potentiell kollagring, och samtidigt utesluta områden som är kritiska för livsmedelsproduktion och mänsklig bosättning, finner de 287 petagram (PgC) orealiserade potentiella lagringsmöjligheter, varav 78 % (224 PgC) finns i biomassa och 22 % (63 PgC) är i jord. Förbättrad förvaltning av befintliga skogar kan svara för nästan tre fjärdedelar (206 PgC) av den totala orealiserade potentialen, med majoriteten (71 %) koncentrerad till tropiska ekosystem.

Klimatförändringarna är dock en källa till stor osäkerhet. Medan ytterligare forskning behövs för att förstå effekterna av naturliga störningar och biofysisk återkoppling, räknar forskarna med att potentialen för ytterligare kollagring i vedartad biomassa kommer att öka (+17 %) till 2050 trots beräknade minskningar (-12 %) i tropikerna. Resultat etablerar en referenspunkt och ram för prioritering av platser och åtgärder för att öka landbaserad kollagring.[1]

 Källor
2022-06-15

Fotnoter

Etiketter med länkar

Skog
Skog (Artikel)
Koldioxid
Grönt stål (Artikel)
Koldioxidlagring - CCS (Artikel)
Hav (Artikel)
EU: Minska utsläppen med 55% 2050 (Nyhet)
Koldioxid (Artikel)
Cementa vill ta hand om sin koldioxid (Nyhet)
Mycket koldioxid från uppodling av torvmark (Nyhet)
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (Nyhet)
Växthuseffekten (Artikel)
Fotosyntes (Artikel)
Klimatskatter (Artikel)

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Center for Industrial Progress - CIP
Climate4you
Climate4you Update May 2022
COP 26 FNs klimatkonferens 2021
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Energi
EU - Europeiska unionen
EU och klimatet
EU vill socialisera näringslivet
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Geotermisk energi
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur
IPCC
IPCC
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Klimatförändring
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Mätning av luftens temperatur
Natura 2000
Naturgas
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinionen om klimatet
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Regn, nederbörd
Roger A. Pielke Jr.
Ryssland
Satelliter
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Strålning
Svensk politik
Tege Tornvall
Termodynamik
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
USAs klimatforskning
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.