Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2022-09-02

Järnväg och tåg

Innehåll: Sveriges järnvägsnät | Höghastighetsjärnvägen | Klimateffekter | EUs myndighet för järnväg | Det fjärde järnvägspaketet | Gaståg | Järnkoll | Källor

Styrningen av det svenska järnvägssystemet överförs i snabb takt till EU. Det gäller även förutsättningarna för snabbtåg i Sverige.

 Sveriges järnvägsnät

2022-05-19

Sveriges järnvägsnät består av cirka 15 600 kilometer spår. Av detta förvaltar Trafikverket infrastrukturen för cirka 14 200 kilometer. Den allra största delen av järnvägen är elektrifierad, omkring 80 procent.[1]

 Höghastighetsjärnvägen

2022-09-02

Höghastighetsbana är en järnväg som är byggd för höghastighetståg. I Sverige används begreppet vanligen om sträckor som är byggda för betydligt högre hastigheter än 250 km/tim. Enligt EU:s terminologi finns det även höghastighetsbanor kategori II respektive kategori III med minst 190 km/t som största tillåtna hastighet (till exempel Malmö-Stockholm-Sundsvall).[2]

Transportverket vill ha sänkta hastigheter genom vissa tätorter, färre spår för vändande tåg och spår som byggs ballasterat. Det är tre förändringar som Trafikverket planerar för att få ner prislappen på den nya höghastighetsjärnvägen. [3]

 Klimateffekter

2022-08-25

Att investera i höghastighetsbanor i Sverige behöver inte leda till positiva klimateffekter. Det är inte heller rimligt att motivera banorna med klimatskäl, skriver fem forskare vid KTH. I en rapport har forskarna ur ett klimatperspektiv utvärderat olika scenarier för höghastighetsbanor,

Två scenarier som analyserats på en rapport av Trafikverket 2022, men de når inte koldioxidneutralitet, enligt forskarna. Forskarna konstaterar att inget av de scenarierna "ger någon positiv klimateffekt, givet flygets teknikutveckling och bränslen". [4]

 EUs myndighet för järnväg

2022-09-02

European Union Agency for Railways (ERA) är den myndighet inom Europeiska Unionen (EU) som ställer obligatoriska krav på europeiska järnvägar och tillverkare i form av tekniska specifikationer för interoperabilitet, som gäller för det transeuropeiska järnvägssystemet.

ERA fastställer gemensamma säkerhetsmål, gemensamma säkerhetsmetoder och gemensamma säkerhetsindikatorer, i enlighet med direktiv 2004/49/EG. ERA är också värd för ett antal databaser, bland annat ett register över tillämpliga nationella regler.[5]

 Det fjärde järnvägspaketet

2022-09-02

Det fjärde järnvägspaketet är en uppsättning ändringar av reglering av järnvägstransporter i EU:s lagstiftning. Det omfattar standarder och tillstånd för rullande materiel; arbetskraftens kompetens; oberoende förvaltning av infrastruktur; och liberaliseringen av inrikes persontrafik i ett försök att minska de europeiska järnvägssubventionerna.[6]

 Gaståg

2022-08-25

Tyskland inför vätgaståg.[7]

 Järnkoll

2022-09-02

Järnkoll uppdateras av Trafikverket löpande i takt med att det finns uppdaterad statistik framme.

 Källor

2022-09-03

Fotnoter

Etiketter med länkar

Tåg
Fordon (Artikel)
Trafikverket
Inga länkar
Järnväg
Fordon (Artikel)
EU
EUs gigantiska fond (Nyhet)
Muf om EU (Nyhet)
Koldioxidlagring - CCS (Artikel)
Copernicus klimattjänst om klimatet i Europa 2020 (Nyhet)
Plastpåseskatten (Nyhet)
Elkraftsystem (Artikel)
EU: Minska utsläppen med 55% 2050 (Nyhet)
EU vill stoppa engelska TV-program (Nyhet)
EUs taxonomiförordning (Artikel)
Skogsbruket ska vara nationellt (Nyhet)
EU-parlamentariker lobbar för kärnkraft (Nyhet)
COP 26 FNs klimatkonferens 2021 (Artikel)
EU vill socialisera näringslivet (Artikel)
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022 (Artikel)
Vattenkraft (Artikel)
EU - Europeiska unionen (Artikel)
EU och klimatet (Artikel)
Solpaneler (Artikel)
Yttrandefrihet (Artikel)
Utsläppshandel (Artikel)
Naturvårdsverket (Artikel)
Kärnkraft (Artikel)
Parisavtalet (Artikel)
Energi (Artikel)
EUs utveckling (Artikel)

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Clive Best
COP 26 FNs klimatkonferens 2021
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Energi
Energimyndigheten: Solceller
EU - Europeiska unionen
EU och klimatet
EU vill socialisera näringslivet
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Geotermisk energi
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC bluffar del 5, inkompetens i alla led
IPCC: Översvämning
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatet sedan istiden
Klimatförändring
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Mätning av luftens temperatur
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Regn, nederbörd
Roger A. Pielke Jr.
Ryssland
Satelliter
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solceller med sällsynta jordartsmetaller
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk politik
Svenska kraftnät
Svårt att datera kolutsläpp
Tege Tornvall
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.