Nyheter

Fritextsök

Index

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

_ Klimatfakta.info

2021-10-16

Petroleum

Innehåll: Globalt | Opec | Bildande | Källor

Petroleum, även kallat mineralolja, bergolja, råolja och ibland nafta (från Arabiskan naft, är en tunnflytande mörk vätska som naturligt förekommer i delar av berggrunden. Utvinning av stora mängder petroleum sker främst genom oljeborrning i oljefält. [1]

 Globalt

Den globala konsumtionen är 2021 35,442,913,090 barrels/år, dvs 5.635.423.200.000 liter/år. Reserven av utvinningsbar olja är 1,650,585,140,000 barrels/år, dvs 62.443.040.000.000 liter/år. Det innebär att olja räcker i ytterligare 47 år. [2]

USA och Kina är de största oljekonsumenterna i världen med totalt 17,2 miljoner (47%) respektive 14,2 miljoner (39%) fat per dag. Under det senaste decenniet har andelen av den globala oljekonsumtionen från Europa och Nordamerika börjat minska, medan konsumtionsnivåerna från Asien och Stillahavsområdet och andra regioner har stigit.

I takt med att andra energikällor blir mer kostnadseffektiva och på grund av den nya transportteknikens framträdande förväntas oljeförbrukningen över hela världen nå en topp inom en snar framtid.[3]

 Opec

De oljeexporterande ländernas organisation (OPEC) är en mellanstatlig organisation eller kartell. Den grundades den 14 september 1960 i Bagdad.

Medlemmar 2020: Algeria, Angola, Congo, Equatorial Guinea, Gabon, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Saudi Arabia, United Arab Emirates och Venezuela.[4]

79% av den utvinningsbar oljan finns i Opec. varav Venezuela har 26% och Saudi-Arabien har 22%[5]

Mängden olja anges vanligen i tusen barrels eller fat.[6] per dag.

 Bildande

Råolja har skapas ur uråldrig biomassa. Dagens råolja är ett fossilt bränsle, som skapats ur fossiliserade förhistoriska djur, plankton och alger, vilka samlats i stor mängd på sjö- och havsbottnar och där skyddats från oxidation och förmultning av syrefattigt vatten.

Över mycket långa tidsrymder har det organiska materialet blandats med lera och begravts under tunga lager sediment, vilket resulterat i värme och högt tryck. Processen har gjort att det organiska materialet omvandlats, först till ett vaxliknande material (kerogen), och därefter med högre värme till vätskeform. (Kol har bildats på samma sätt, men i stället ur förhistoriska växtdelar, främst landväxter.)[7]

Abiotisk/abiogenisk olja är ett begrepp som används för att beskriva ett antal hypoteser som menar att råolja, naturgas och andra kolväten kan skapas på inorganisk väg istället för den vanliga vägen genom omvandling av döda organismer.

Forskare vid KTH, Stockholm (ref. Vladimir Kutcherov, professor vid avdelningen för energiteknik) har nu (år 2009) simulerat process med tryck och värme som förekommer naturligt i jordklotets inre lager. Den process som genererar kolväten, den primära beståndsdelen i olja och naturgas. Enligt Vladimir Kutcherov är resultatet en tydlig indikation att på oljan inte är på väg att ta slut, vilket forskare och experter på området länge befarat. Vladimir Kutcherov, Anton Kolesnikov och Alexander Goncharovs forskningsarbete publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Nature Geoscience, volym 2, augusti 2009.[8] [9]

 Källor

Fotnoter

Etiketter med länkar

Petroleum
Fossila bränslen (Artikel)
Olja
Inga länkar
OPEC
Inga länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com