Klimatfakta.info

2021-06-06

Koldioxid från torvmark

Innehåll: Källor |

En ny studie har upptäckt ett stort, tidigare okänt bidrag till klimatförändringen orsakat av mänsklig omvandling av torvmark för jordbruk.

Torvbränder och dränering av torv släpper ut nästan 6% av den antropogena koldioxiden. Det är nästan 25% av utsläppen från markanvändning och skogsbruket. Förlorad torv kan inte ersättas. Bevarande av torvmark är en av de enklaste åtgärderna för att minska utsläppen av koldioxid.

Källor

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa


Jordbruk
Agenda 2030 (2023-05-30)
Biologisk mångfald (2022-12-20)
Bondeuppror i Nederländerna (2023-07-08)
EU för återställande av natur (2023-07-13)
Livsmedel (2023-02-15)
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen (2023-04-13)
Våtmarker (2022-11-13)

Koldioxid
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19)
CO2Science (2023-04-03)
Fotosyntes (2021-05-30)
Grönt stål (2022-12-25)
Hav (2023-05-03)
Iskärnor (2023-01-27)
Klimatekonomi (2023-01-26)
Klimatförändringsindikatorer: Climate Forcing (2023-01-16)
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (2008-06-16)
Klimatskatter (2021-11-21)
Koldioxid (2023-03-03)
Koldioxid under jordens historia (2023-04-25)
Koldioxiden i atmosfären fortsätter att öka (2023-06-18)
Koldioxidlagring - CCS (2021-11-22)
Lagring av koldioxid (2022-06-15)
Mätning av växthusgaser (2022-11-09)
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter (2021-10-05)
Svårt att datera kolutsläpp (2022-07-28)
The Great Global Warming Swindle (2022-08-03)
Växthuseffekten (2023-05-03)
Växthusgaser (2023-01-09)

Skog
Biologisk mångfald (2022-12-20)
EU - Fit for 55 (2023-04-27)
EU - Restoration (2023-03-30)
EU för återställande av natur (2023-07-13)
Lagring av koldioxid (2022-06-15)
Skog (2023-08-10)
Våtmarker (2022-11-13)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se