Klimatfakta.info

2022-08-05

Attribution

Innehåll: World Weather Attribution (WWA) | Attribution av översvämningarna i Tyskland och Belgien | Klimatförändringar och extremväder | Domstolar | Domen mot Shell | Rättstvister | Källor
Metoder för att fastställa om väderhändelser orsakas av förändringar i klimatet kallas för attribution.

När ett extremt väder eller händelse inträffar är det svårt att avgöra i vilken grad förändringar i klimatet en orsak. För det behövs det en analys som godkänns av vetenskaplig tidskrift samt utrymme för en vetenskaplig debatt.

I syfte att klarlägga klimatets inverkan på en väderhändelse arbetar med en nytt forskningsområde kallat Extreme Event Attribution.

World Weather Attribution (WWA)

World Weather Attribution (WWA) är ett samarbete mellan klimatforskare vid University of Oxford i Storbritannien, KNMI i Nederländerna, IPSL/LSCE i Frankrike och Princeton University och NCAR i USA, ETH Zürich i Schweiz, IIT Delhi i Indien och specialister på klimatpåverkan vid Röda korset / Röda halvmånens klimatcenter (RCCC) runt om i världen.

Det har grundats för att ge robusta bedömningar av klimatförändringarnas roll i efterdyningarna av händelsen. Initiativet leds av Drs Friederike Otto vid University of Oxford och Geert Jan van Oldenborgh vid KNMI.

Attribution av översvämningarna i Tyskland och Belgien

Institutet WWA har analyserat översvämningen i västra Tyskland och Belgien. Resultatet rapporterar Omni 2021-08-28:

"Klimatförändringarna har redan ökat risken för extrema skyfall av den typ som drabbade Tyskland och Belgien i somras med upp till nio gånger. Det visar en ny studie från det internationella forskarteamet World Weather Attribution, enligt SR Ekot. Sannolikheten för den här typen av skyfall ska ha "ökat med en faktor på mellan 1,2 och 9". Regnen har också blivit mer intensiva."

Hur säkra är då World Weather Attribution på sin sak? Här är slutsatsen i rapporten:

"Det bör noteras här att, på grund av den tämligen småskaliga händelsen, en mängd nya modeller som inte vanligtvis används som en del av attributionsstudier. De typiska utvärderingarna som ingår i WWA attributionsprotokoll tillämpades, men dessa var utformade för simuleringar på större skalor och ytterligare utvärdering av simuleringarna skulle säkert vara fördelaktigt. Således bör resultaten vara förstås som indikationer på förändringsriktningen, snarare än absoluta värden." [1]

Klimatförändringar och extremväder

Publ 2022-08-05

CarbonBrief ("CB") gör en årlig sammanställning av alla extrema väderhändelser som kopplats till klimatförändringen.[2]

  • 71 % av de 504 extrema väderhändelserna och trenderna var enligt CB mer troliga eller mer allvarliga genom mänskliga orsakade klimatförändringar.
  • 9% av händelserna eller trenderna gjordes enligt CB mindre troliga eller mindre allvarliga genom klimatförändringar, vilket innebär att 80% av alla händelser upplevde en viss mänsklig påverkan. De återstående 20% av händelserna och trenderna visade inget märkbart mänskligt inflytande eller var oöverträffande.
  • Av de 152 extrema värmehändelserna som har bedömts av forskare fann 93% att klimatförändringarna gjorde evenemanget eller trenden mer sannolikt eller mer allvarlig.
  • För de 126 nederbörd eller översvämningshändelser som studerades, fann 56% att mänsklig aktivitet hade gjort händelsen mer sannolikt eller mer allvarlig. För de 81 studerade torkahändelserna är det 68%.

Domstolar

När vetenskapsmän klarlagt att en viss väderhändelse är en följd av klimatförändringar, så finns det många som är villiga att söka upp skyldiga och ställa dem inför rätta.

"För de regeringar och företag som fortfarande väljer passivitet kan IPCC -rapporten mycket väl hamna som ett viktigt bevis mot dem i riktiga rättssalar. Vi tar det här rapportera med oss till domstolarna ", säger Kaisa Kosonen på Greenpeace. "Genom att stärka de vetenskapliga bevisen mellan mänskliga utsläpp och extremt väder har IPCC tillhandahållit nya, kraftfulla medel för att hålla den fossila bränsleindustrin och regeringar direkt ansvariga för klimatnöd. "

Klimatforskaren Friederike Otto "arbetar nära advokater som använder WWA -forskning till rättegångar som syftar till tvinga företag eller regeringar att minska sin påverkan på miljön eller till och med söka ersättning för offren. Man behöver bara titta på vår senaste domstolseger mot Shell att inse hur kraftfull IPCC -vetenskap kan vara."

Eftersom hon öppet skräddarsyr sin forskning mot politiska ändamål har Otto kritiserats som en advokat. Men hon säger att det är "nonsens" att kritisera forskare för att överväga hur de fungerar kan användas."

Domen mot Shell

En domstolen i Haag har beordrat oljebolaget Royal Dutch Shell att minska sina koldioxidutsläpp, i ett första fall i sitt slag som ställde klimataktivister mot en oljegigant.

I sin dom i målet beordrade domare Larisa Alwin Shell att minska sina utsläpp av växthusgaser 45% till 2030 från 2019 års nivåer. Domstolen fann att Shells befintliga strategi för reducering av koldioxid inte var "konkret och är full av villkor ... det räcker inte."

Domstolen beslutade också att Shell är ansvarig för utsläpp från sina kunder och leverantörer, så kallade "scope 3 emissions", och vidare att Shells verksamhet utgjorde ett hot mot "rätten till liv" och "ostört familjeliv", som anges i den europeiska Konventionen om de mänskliga rättigheterna.[3]

Shell har meddelat att domen kommer att överklagas. [4] [5]

Rättstvister

Antalet klimatrelaterade rättstvister ökar globalt. Antalet uppskattades i juli 2021 till 1800 tvister som hanteras i och utanför domstol. Tvisterna gäller främst oljeindustrin, men även andra branscher berörs som t.ex. Cementa.[6]

Det blir intressant att följa hur hanteringen av tvister påverkar företagen. Kommer en del bli mer försiktiga med att ställa ut klimatlöften som de inte kan visa att de kommer klara. Eller drar de sig ur marknader som är för riskabla. Hur kommer myndigheter med ansvar för att fastställa regler och övervaka efterlevnaden agera när klimatgrupper driver ärendena i domstol. Och vilken roll får klimatforskarna när deras forskning bedöms av domstolar.

Källor

Publ 2023-08-14

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Attribution
Attribution (2022-08-05)

Extremväder
Katastrofer globalt från 2000 (2023-08-11)
Torka (2023-04-21)
Extremväder (2022-12-19)
Science under attack (2022-12-02)
Attribution (2022-08-05)

Miljörätt
Attribution (2022-08-05)

Tyskland
Tysk industrikris möts med subventioner och lägre skatter (2023-10-27)
Polen mot förbudet av förbränningsmotorer (2023-10-24)
Kritik mot EUs klimatpolitik (2023-10-23)
Tyskland inför nya gränskontroller (2023-10-16)
Opinioner om klimatet (2023-09-15)
Skog (2023-08-10)
Stark opinon mot EU-parlamentet (2023-06-07)
UNEP (2023-05-19)
Vindkraft - Tillverkning (2023-04-30)
Ekonomi (2023-04-28)
Vindkraft (2023-03-31)
Tyskland (2023-02-26)
Elkraftsystem (2023-01-16)
Elskatten (2023-01-05)
Järnväg och tåg (2022-12-23)
Kärnkraft (2022-12-13)
Petroleum, olja (2022-12-03)
Naturgas (2022-11-25)
Ryssland (2022-09-18)
EUs utveckling (2022-09-17)
Tyska energi- och klimatåtgärder (2022-08-23)
Attribution (2022-08-05)
EU - Europeiska unionen (2022-08-02)
Kol (2022-04-05)
Tyskland: ”Behöver inte rysk gas” (2022-03-22)

Översvämning
Översvämning (2024-03-22)
Väder- och klimatprognoser med AI (2023-11-26)
Stöd till klimatskadade u-länder (2023-11-05)
Clintel (2023-04-30)
Livsmedel (2023-02-15)
ENSO (2023-01-28)
Klimatekonomi (2023-01-26)
Extremväder (2022-12-19)
Bjorn Lomborg (2022-11-04)
Attribution (2022-08-05)
IPCC AR4 (2022-07-15)
NOAA (2022-05-31)
Regn, nederbörd (2022-02-08)
Vattenkraft (2021-12-22)
IPCC: Översvämning (2021-08-18)

Fotnoter

1) Rapid attribution of heavy rainfall events leading to the severe flooding in Western Europe during July 2021, pdf (54 pages, 2.6 MB)
2) 3) "Monumental Victory": Shell Oil Ordered To Limit Emissions In Historic Climate Court Case, Forbes
4) Shell confirms decision to appeal court ruling in Netherlands climate case
5) Shell to Appeal Court Ruling in Netherlands Climate Case, Harvard Law School Forum on Corporate Governance
6) Climate change litigation update, Norton Rose Fulbright

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com