Klimatfakta.info

2022-08-23

Tyska energi- och klimatåtgärder

Innehåll: Kärnkraften läggs ned | Vindkraft | Klimatupplysningen | Källor |
Tysklands "energivende": Brist på gas. Minskande el från vindkraften. Och så läggs kvarvarande kärnkraft ned 2022-21-31

Kärnkraften läggs ned

Tyskland kommer inte att förlänga livslängden för tre återstående kärnkraftverk på grund av energikrisen, enligt tyska ekonomiminister Robert Habeck, då det skulle vara till liten hjälp att lösa landets energikris att låta landets tre sista kärnkraftverk fortsätta att fungera. Anläggningarna kommer att stängas i slutet av året.[1]

Enligt en opinionsundersökning som institutet Civey gjort på uppdrag av magasinet Der Spiegel vill 67 procent behålla nuvarande kärnkraftverk, som ska stängas i höst, i minst fem år till. 41 procent vill bygga ny kärnkraft.

I dag finns det tre aktiva kärnkraftverk i Tyskland, i Bayern, Baden-Württemberg respektive Niedersachsen, med en effekt på drygt 4 000 elektriska megawatt - vilket täcker omkring 6 procent av landets energiförbrukning.

För 33 år sedan var de betydligt fler. 1989 hade landet 33 reaktorer, som hade en effekt på över 22 900 elektriska megawatt.[2]

Vindkraft

Vindgenererad elektricitet i Tyskland sjunker till ett nytt låg 2021 Nedgång i både land- och havsbaserad vindproduktion mitt i stigande efterfrågan leder till tillväxt inom kol och kärnkraft 2021

Vindkraften 2020 behöll sin plats som den största enskilda elkällan i Tyskland, med 22,6 % av den totala nätbelastningen, men sjönk till 113,6 TWh från 130 TWh 2021, enligt en årsrapport som släpptes förra veckan av den federala myndigheten Smard.

Lägre vindhastigheter stod för landbaserad vindkraft som föll med 13,1 % från 2020 års nivåer, medan produktion från havsbaserade vindkraftverk minskade med 10,8 %. Solcellsproduktionen ökade med 1,8 %.

El genererad från all förnybar energi, inklusive biomassa och vattenkraft samt vind och sol, minskade med 7,7 % jämfört med föregående år. Förnybar energi stod för 42,8 % av nätbelastningen 2021, en minskning från 48 % 2020.

Lägre produktion från förnybara energikällor i kombination med högre efterfrågan på el - en ökning med 3,7 % på årsbasis - för att producera en 11 % ökning av el producerad från konventionella källor som kol och kärnkraft, enligt rapporten.

Tyskland såg utsläppen av växthusgaser öka med cirka 4,5 % 2021 jämfört med föregående år, konstaterade tankesmedjan och varnade för att regeringen riskerar att "tappa kontakten med sitt klimatmål för 2030". Tyskland har som mål att minska koldioxidutsläppen med 65 % till 2030.

"Den kraftiga minskningen av förnybar energi visar de senaste årens misslyckanden inom energipolitiken. För att nästan fördubbla andelen grön el till 2030, som förutsetts i koalitionsavtalet, behöver vi nu en massiv och snabb utbyggnad av vind- och solsystem, säger Simon Müller, Agora Energiewendes direktör för Tyskland.

Smard-rapporten fann också att det genomsnittliga elpriset i grossistledet 2021 var 96,85 €/MWh, mer än tre gånger det genomsnittliga 30,47 €/MWh 2020.

Tyskland var återigen nettoexportör av el med totalt 17,4 TWh 2021. Trots att nettoexporten föll med 5,9 % jämfört med 2020 i volym var exportöverskottet 330 miljoner euro högre på grund av höjda priser. [3]

Klimatupplysningen

Klimatupplysningen har fler än 240 artiklar om tysk energi- och klimatpolitik från ca 2010 och framåt. Man får en lista över dem genom att google med "tyskland site:/klimatupplysningen.se".

Källor

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa


Klimatupplysningen
Regeringens nya energipolitiska mål (2023-07-08)
Riksrevisionens hårda kritik mot reduktionsplikten (2023-07-08)

Kärnkraft
Kriget i Ukraina (2022-03-08)
Kärnkraft (2022-12-13)
Miljö (2022-12-13)
Regeringens nya energipolitiska mål (2023-07-08)
SMR - Små modulära reaktorer (2022-04-25)
Stödet för ny kärnkraft i Sverige rekordhögt (2021-07-14)
Svensk kärnkraft (2023-08-10)
Tyskland (2023-02-26)
Upparbetning av kärnkraftsbränsle (2022-08-21)
Vattenfall (2022-12-25)

Opinion
Allt fler EU-kritiker i Österrike (2023-06-14)
Brext floppade (2023-06-07)
Opinioner om klimatet (2023-09-15)
Stark opinon mot EU-parlamentet (2023-06-07)
Stödet för ny kärnkraft i Sverige rekordhögt (2021-07-14)
Vem styr forskningen? (2023-06-08)

Tyskland
Tyskland (2023-02-26)

Vindkraft
Elcertifikat (2022-04-29)
EU - förnybart (2023-03-30)
Fossilfritt kräver utrymme (2021-06-09)
Havsvindkraft (2023-04-02)
Kraftig ökning av vindkraft, solel och elexport (2022-03-16)
Mer vindkraft skapar problem i framtiden (2021-06-06)
Priset för grön energy (2022-02-13)
Protester mot 40 Eiffeltornshöga vindkraftverk (2021-07-11)
Vattenfall (2022-12-25)
Vindkraft (2023-03-31)
Vindkraft - Tillverkning (2023-04-30)
Vindkraftsersättning (2023-04-27)
Vindkraftsparken Stora Middelsund stoppas (2023-08-09)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se