Klimatfakta.info

2022-08-23

Tyska energi- och klimatåtgärder

Innehåll: Kärnkraften läggs ned | Vindkraft | Klimatupplysningen | Källor |
Tysklands "energivende": Brist på gas. Minskande el från vindkraften. Och så läggs kvarvarande kärnkraft ned 2022-21-31

Kärnkraften läggs ned

Tyskland kommer inte att förlänga livslängden för tre återstående kärnkraftverk på grund av energikrisen, enligt tyska ekonomiminister Robert Habeck, då det skulle vara till liten hjälp att lösa landets energikris att låta landets tre sista kärnkraftverk fortsätta att fungera. Anläggningarna kommer att stängas i slutet av året.[1]

Enligt en opinionsundersökning som institutet Civey gjort på uppdrag av magasinet Der Spiegel vill 67 procent behålla nuvarande kärnkraftverk, som ska stängas i höst, i minst fem år till. 41 procent vill bygga ny kärnkraft.

I dag finns det tre aktiva kärnkraftverk i Tyskland, i Bayern, Baden-Württemberg respektive Niedersachsen, med en effekt på drygt 4 000 elektriska megawatt - vilket täcker omkring 6 procent av landets energiförbrukning.

För 33 år sedan var de betydligt fler. 1989 hade landet 33 reaktorer, som hade en effekt på över 22 900 elektriska megawatt.[2]

Vindkraft

Vindgenererad elektricitet i Tyskland sjunker till ett nytt låg 2021 Nedgång i både land- och havsbaserad vindproduktion mitt i stigande efterfrågan leder till tillväxt inom kol och kärnkraft 2021

Vindkraften 2020 behöll sin plats som den största enskilda elkällan i Tyskland, med 22,6 % av den totala nätbelastningen, men sjönk till 113,6 TWh från 130 TWh 2021, enligt en årsrapport som släpptes förra veckan av den federala myndigheten Smard.

Lägre vindhastigheter stod för landbaserad vindkraft som föll med 13,1 % från 2020 års nivåer, medan produktion från havsbaserade vindkraftverk minskade med 10,8 %. Solcellsproduktionen ökade med 1,8 %.

El genererad från all förnybar energi, inklusive biomassa och vattenkraft samt vind och sol, minskade med 7,7 % jämfört med föregående år. Förnybar energi stod för 42,8 % av nätbelastningen 2021, en minskning från 48 % 2020.

Lägre produktion från förnybara energikällor i kombination med högre efterfrågan på el - en ökning med 3,7 % på årsbasis - för att producera en 11 % ökning av el producerad från konventionella källor som kol och kärnkraft, enligt rapporten.

Tyskland såg utsläppen av växthusgaser öka med cirka 4,5 % 2021 jämfört med föregående år, konstaterade tankesmedjan och varnade för att regeringen riskerar att "tappa kontakten med sitt klimatmål för 2030". Tyskland har som mål att minska koldioxidutsläppen med 65 % till 2030.

"Den kraftiga minskningen av förnybar energi visar de senaste årens misslyckanden inom energipolitiken. För att nästan fördubbla andelen grön el till 2030, som förutsetts i koalitionsavtalet, behöver vi nu en massiv och snabb utbyggnad av vind- och solsystem, säger Simon Müller, Agora Energiewendes direktör för Tyskland.

Smard-rapporten fann också att det genomsnittliga elpriset i grossistledet 2021 var 96,85 €/MWh, mer än tre gånger det genomsnittliga 30,47 €/MWh 2020.

Tyskland var återigen nettoexportör av el med totalt 17,4 TWh 2021. Trots att nettoexporten föll med 5,9 % jämfört med 2020 i volym var exportöverskottet 330 miljoner euro högre på grund av höjda priser. [3]

Klimatupplysningen

Klimatupplysningen har fler än 240 artiklar om tysk energi- och klimatpolitik från ca 2010 och framåt. Man får en lista över dem genom att google med "tyskland site:/klimatupplysningen.se".

Källor

Fotnoter

1) Germany rules out delay to nuclear phaseout, DW
2) Atomkraft? Ja, gerne!" - nu svänger Tyskland, SvD
3) Wind-generated electricity in Germany slumps to new low in 2021, Windpower monthly

Mer att läsa


Kärnkraft
Stödet för ny kärnkraft i Sverige rekordhögt
Kriget i Ukraina
SMR - Små modulära reaktorer
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
Kärnkraft
Miljö
Vattenfall
Tyskland
Tyskland
Tyskland
Vindkraft
Fossilfritt kräver utrymme
Mer vindkraft skapar problem i framtiden
Vattenfall
Protester mot 40 Eiffeltornshöga vindkraftverk
Elcertifikat
Priset för grön energy
Kraftig ökning av vindkraft, solel och elexport
Vindkraft
EU - förnybart

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
CGN - China General Nuclear Power Group
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elmarknadsdesign
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - förnybart
EU - hållbart näringsliv
EU - klimattullar
EU - Parlamentet och rådet
EU - Restoration
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 SYR
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Steve Koonin
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
Tyskland
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se